Så försvaras beslutet om anställningsstopp

Majoritetens beslut att införa anställnings- och investeringsstopp samt stopp för inköp och konsulttjänster har fått oppositionen att rasa. Men kommunalrådet Börje Natanaelsson (M) försvarar beslutet.

Söderköpings kommun 21 oktober 2019 05:00

Beslutet som togs av kommunstyrelsen i förra veckan har fått hård kritik på vår debattsida, både från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Dels för att åtgärden inte ligger i paritet med de besparingar som måste göras, dels för att de kommer att slå hårt mot de redan pressade verksamheterna. 

Enligt Vänsterpartiet kommer konsekvenserna bland annat bli att skolan tvingas genomföra lärarlösa lektioner, att sjukfrånvaron inom äldreomsorgen kommer öka och IVO-anmälningarna blir fler. 

 

Börje Natanaelsson betonar att beslutet handlar om en återhållsamhet när det gäller anställningar.

– Vi gör en ändring i delegationsordningen. Tillsättningar får ske först efter samråd med kommundirektör och personaldirektör. Tanken är att man ska tänka efter en gång till innan man anställer, säger Börje Natanaelsson.

Många personalgrupper, både inom vård- och omsorg och skolan är redan pressade. Vad vill du säga till dem?

– Om man ska ersätta någon vid en nyanställning så ska det behovsprövas, men är det så att det bryter mot lagar och arbetsmiljö så ska man inte ta det beslutet.

 

När det gäller investeringsstoppet kan han kan inte säga någon investering som kan skjutas på framtiden.

– Undantag kan, om det föreligger särskilda skäl, medges. Det kan vara en investering som betalar sig, säger man stopp till allt så lamslår man framtiden. Men varje investering ska ses över och det ska finnas en kalkyl över vad investeringen får för följdkostnader i framtiden.

Finns det beslut som tagits som kommer att upphävas nu?

– Nej, inte som jag ser det. Det skulle vara om det ligger något ute på anbud och man hittar något där kostnaden är för hög i dagsläget.

 

Socialdemokraterna menar i debattartikeln att majoriteten ska överväga att justera budgeten för nämnderna 2020 så att de inte ska tvingas till orealistiska besparingar, men Börje Natanaelsson anser att det är omöjligt.

– Vi har inte de pengarna.

Socialdemokraternas förslag om en skattehöjning på en krona för att klara välfärden är heller inte ett alternativ, menar han.

– Man ska inte glömma att Region Östergötland höjer skatten med 85 öre nästa år och det skulle betyda en skattehöjning med 1,85 och det är ett hårt slag mot familjerna i Söderköping.

– Jag säger inte att det aldrig blir en skattehöjning, men det ska inte bero på att man ska täcka upp för saker man har gjort innan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Drömmen är ett nytt växthus för att odla mer lokalt: "Minskar vår sårbarhet"

Drömmen är ett nytt växthus för att odla mer lokalt: "Minskar vår sårbarhet"

Kossornas gödsel har gjort gården självförsörjande på el • Sparade 50 000 kronor – på en månad • "Är som att baka surdegsbröd"

Kossornas gödsel har gjort gården självförsörjande på el • Sparade 50 000 kronor – på en månad • "Är som att baka surdegsbröd"

Över 80 extramiljoner till Göta kanal: "Säkrar kanalen"

Över 80 extramiljoner till Göta kanal: "Säkrar kanalen"