Protesten: Förslaget är inte bra för trafiken

Annelie Sjöberg, gruppledare för Sverigedemokraterna i Söderköping, höll inte med majoriteten om nya E22.
Annelie Sjöberg, gruppledare för Sverigedemokraterna i Söderköping, höll inte med majoriteten om nya E22.

Att ta bort bron som finns över Göta kanal mötte protester bland politiker. Det tvingar ut långsam trafik på den nya E22.

Söderköpings kommun 12 september 2019 13:00

Söderköpings kommun har fått anstånd att lämna in sina synpunkter på den nya förbifarten som ska byggas runt Söderköping. Vid tisdagens kommunsstyrelse var partierna inte överens om hur området norr om staden ska se ut. Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna lämnade in egna tilläggsyrkanden.

– Vi tycker att kommunens yttrande behöver kompletteras. Det här är vår möjlighet att lyfta fram åsikter om vad som är bäst för Söderköpingsborna, detaljer som kan vara väldigt betydelsefulla, säger Malin Östh, gruppledare för V.

– Jag tycker det hade varit bra om alla partier ställt sig bakom att lyfta fler lokala perspektiv, dit hör området norr om kanalen som påverkas mycket. Det gäller inte den stora dragningen av förbifarten.

Men Vänsterpartiets åsikter skickades inte med till Trafikverket. Det gjorde inte heller Sverigedemokraternas yttrande.

– Det känns inte genomtänkt att den långsamma trafiken, traktorer med släp, cyklar och gående med mera ska ut på den nya snabba förbifarten. De planerar en gång- och cykelväg genom tunneln bredvid den nya vägen. Vi tycker det är bättre att bron över Göta kanal får finnas kvar så kan även den gamla E22 kan utnyttjas, säger Annelie Sjöberg, gruppledare SD.

Både V och SD är noga med att poängtera att ingen av dem vill försena byggandet. Men båda partierna kräver ytterligare utredningar gällande de norra delarna.

– Vi anser att den gamla vägen och bron ska behållas i statens regi. Om något skulle hända med den nya akvedukten är Söderköpingsborna oerhört sårbara. De har ingen naturlig väg att åka. Det måste även vara ett problem för krisberedskapen, säger Annelie Sjöberg.

– I planerna ska man bygga nya vägar vid Slussporten och norrut där man förstör viktig åkermark, i stället för att använda de vägar som redan finns som ett komplement till den nya förbifarten. Vi tycker att Trafikverket måste se över detta en gång till. Det handlar inte om att försena vägen, utan ett komplement, fortsätter hon.

Men majoritetens förslag röstades igenom med elva röster.

– Vi har poängterat att vi inte vill att man klyver fastigheter eller använder åkermark i onödan. Det är vi väldigt tydliga med och gett en större tyngd. Däremot vill vi inte sinka tidsplanen för då kan det hända att vi får vänta flera år igen, säger kommunalråd Ulric Nilsson, (C).

Kommunens yttrande är på 15 sidor och tar upp buller, naturmiljö, vatten, de olika vägarna, tillgänglighet med mera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa