Projektet ska ge fler företag – och mer liv

I januari startar samverkansprojektet Möjligheternas Söderköping. "Vi vill skapa en mer attraktiv boendekommun, öka turismen och stärka företagandet", säger Therese Eklöf, näringslivs- och turistchef.

"Vi behöver egenföretagare som mår bra och vi vill bygga upp en samhörighet i samhället", säger Therese Eklöf, näringslivs- och turistchef, om projektet som snart drar igång.

"Vi behöver egenföretagare som mår bra och vi vill bygga upp en samhörighet i samhället", säger Therese Eklöf, näringslivs- och turistchef, om projektet som snart drar igång.

Foto: Louise Åsenheim

Söderköpings kommun2019-11-13 08:00

Som namnet antyder handlar det om att lyfta fram möjligheter och goda exempel. Det initierades från början av näringslivet och tog sin början i ett studiebesök på Gotland i januari 2018. Björn Ekengren, näringslivssamordnare, var med på resan där de studerade projektet "92 möjligheter". Namnet kommer från att det finns 92 socknar på Gotland.

– Där handlade det framförallt om landsbygdsutveckling. Innan projektet fanns tillväxt i en handfull av socknarna, efter tre år i projektet hade det hänt saker i alla 92, säger Björn Ekengren.

Resultatet imponerade och gjorde att Söderköping ville göra något liknande.

Projektet är uppdelat i två delar; Möjligheternas landsbygd och skärgård och Möjligheternas stadskärna. Inom det senare projektet handlar det främst om att skapa ett levande centrum. Något som aktualiserats genom ett antal butiksnedläggningar det senaste året.

– Ibland hör man frågan: När ska kommunen göra något? Men vi kan inte göra det själva, och det är heller inte kommunens uppgift. Däremot kan vi vara med som en samverkanspartner, säger Ekengren.

Konkret kommer det inom projektet arrangeras ett antal workshops dit människor i olika roller bjuds in.

– Butiksmixen är en del i det hela. Vi vill ha ledtrådar kring utbud, vilken service som behövs. Det är viktigt ur turisthänseende men också för att vi vill vara en attraktiv kommun för boende, säger Therese Eklöf.

En annan anledning till projektet är den kommande förbifarten.

– Det har funnits en viss oro för att när den byggs kommer ingen att stanna. Nu tror jag ingen tänker så längre, men det gäller ändå att vara otroligt attraktiva när vägen står klar, säger Ekengren.

Inom delprojekt landsbygd och skärgård handlar det mycket om att lyfta eldsjälar och stärka samhörigheten.

– Vi ska stötta dem i hur de kan vidareutveckla sina idéer och ge dem en push i rätt riktning, säger Therese Eklöf.

– Vi hoppas på så sätt att nya företag ska etableras och att det skapas gemensamma aktiviteter som stärker bygden.

För att finansiera projektet, som är på tre år, har de sökt bidrag som bland annat ska täcka lön till en projektledare på deltid. Det är redan klart med 95 3000 kronor från Leader Kustlandet, länsstyrelsen och Region Östergötland. Delprojekt stadskärnan ska vara på ett år och finansiering har sökts från Alfastiftelsen.

Björn Ekengren, näringslivssamordnare, har varit med sen de allra första planerna på projektet som ska stärka både landsbygd och stadskärna.
Björn Ekengren, näringslivssamordnare, har varit med sen de allra första planerna på projektet som ska stärka både landsbygd och stadskärna.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!