Politiker reagerar mot nya mötesreglerna

Det förändrade mötessystemet i kommunen får politiker att reagera. "Det finns en stor demokratisk fara i det här", säger Sonnie Knutling (S).

Sonnie Knutling, (S), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, är starkt kritisk till den nya mötesordningen och anser att det försämrar den demokratiska processen.

Sonnie Knutling, (S), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, är starkt kritisk till den nya mötesordningen och anser att det försämrar den demokratiska processen.

Foto: Louise Åsenheim

Söderköpings kommun2019-12-02 17:00

Sen 2015 har Söderköping ett system där de en vecka innan beslut har ett informationsmöte som är öppet för allmänheten. Där föredrar tjänstemännen de ärenden som ska komma upp och ledamöterna har möjlighet att ställa frågor. En vecka senare hålls ett nytt möte där besluten tas. Nu föreslås dessa möten läggas på samma dag, vilket innebär att politikerna "schemaläggs" 08–17 den dagen. Sonnie Knutling, (S), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, är starkt kritisk till förslaget och anser att det försämrar den demokratiska processen.

– Vi menar att det finns en stor demokratisk fara i det här. Vi hinner vi inte processa med våra politiker vad som är på väg upp, det finns inget utrymme att ha gruppmöten, säger han. 

– Dessutom tycker inte jag att man ska ändra spelregler under pågående match. Det normala att man ändrar inför en ny mandatperiod, så alla är införstådda med vad som gäller och kan anpassa sig efter det. Vi är inte heltidspolitiker och det här kan ställa till problem för många.

Även Björn Göransson (V), ledamot i samma nämnd, är kritisk. 

–  Vi tycker att det är vansinnigt att lägga det på en dag. För mig som är rätt ny i politiken är det bra att få tid att prata med mina partikollegor i olika frågor. Ska de sitta standby vid telefonen nu?

Han säger att det också finns de som har inte möjlighet att närvara en hel dag och på grund av det kanske måste avsäga sig sitt uppdrag.

– Men för mig som pensionär spelar det inte så stor roll om det tar en hel dag, för mig handlar det mer om en försämring av delaktigheten och möjligheten till rådrum.

När till frågan först diskuterades var skälet till förändringen att det skulle bli en besparing, men varken Björn Göransson eller Sonnie Knutling ser på vilket sätt det skulle bli billigare. Nu uppger kommunalråd Ulric Nilsson (C) är det inte handlar om en besparing utan att det blir ett nollsummespel, och att skälet i stället är att de vill korta ledtiderna.

– Det är väl bra att korta ledtiderna men det får inte gå ut över den demokratiska processen, säger Sonnie Knutling.

I kommunstyrelsen är beslutet om sammanträdesdagar redan fattat. S och V yrkade på återremiss, men fick inte igenom det. Även i nämnderna har de yrkat på återremiss och i samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden lyckades de få igenom det. Ärendet kommer upp på nytt i december.

Det förändrade mötessystemet i kommunen får politiker att reagera.
Det förändrade mötessystemet i kommunen får politiker att reagera.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!