Nya projektet ska utveckla skärgården

Genom att hitta eldsjälar och goda idéer ska Söderköpings kommun utveckla landsbygden och skärgården.

Söderköpings kommun 16 november 2019 18:00

För skärgårds- och landsbygdsutveckling skjuts det till pengar från kommunen, regionen och Leader Kustlandet, totalt 953 000 kronor. Projektet "Möjligheternas Söderköping" går igång efter jul och gäller tre år framåt.

Ett delområde är att man ska hitta 14 eldsjälar och lyfta 50 olika idéer, varav minst tio ska genomföras.

– Man ska fokusera på det som är viktigast, för exempelvis Södra Finnö. Precis som för Mogata, Bottna, Östra Ryd. Det blir många byaträffar. Det är helt rätt väg att gå. Det kommer inte att regna pengar över landsbygden. Ska man vända en sån här utveckling måste man fråga vad varje by vill, säger Britta Andersson, som är ordförande i intresseföreningen Navet i Havet.

Föreningen har funnits i 25 år och har 140 medlemmar, många av dem är småföretagare.

– Vi ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Sankt Anna är en pärla för den nya trenden hemmasemester och vi måste göra den tillgänglig för breda grupper, inte bara kajakpaddlare och båtägare, säger Britta Andersson.

De senaste tio åren har det tillkommit 200 fritidsboendetomter i Sankt Anna som ger efterfrågan av tjänster.

Vad händer på Södra Finnö?

– Det finns en hembygdsförening som är aktiv. Södra Finnö har också möjlighet att stycka av tomter. Det har inte skett där. Det är mer aktivitet på Norra Finnö. Det måste vara någon som vaknar och vill. Men de som bor där kanske är nöjda med att vara glesbygd, då ska man inte vara upprörd. Det är inte alla som älskar en exploatering, svarar Britta Andersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa