Kommunalrådet: Därför görs förändringen

Huvudskälet till förändringen i mötestider är att minska ledtiden och" få upp tempo i ärendena". Det säger kommunalrådet Ulric Nilsson (C).

Ulric Nilsson (C)

Ulric Nilsson (C)

Foto: Louise Åsenheim

Söderköpings kommun2019-12-02 17:00

Han ser inte den nya sammanträdesplanen som en försämring av den demokratiska processen. Han säger att handlingarna ska lämnas ut till ledamöterna tidigare och att ärenden som är av mer komplicerad art ska informeras om den ena månaden och beslut tas nästa.

– Om du tittar i Kommunsverige är det väldigt udda att ha det som vi haft.

Om ni har en ordning som politikerna tycker är bra, finns det skäl att ändra?

– Nej, det finns inget skäl att ändra för ändringens skull. Det är ingen partipolitik i det här, utan vi gör det av rent praktiska skäl. Den här förändringen är bra för några och dålig för några. Det finns de som ser att det är bättre att vara ledig från arbetet en heldag och andra som säger att det är omöjligt.

En annan förändring som görs är att nämndernas möten ska delas upp på två olika dagar. Tidigare låg alla nämnders sammanträden på samma tid. Nu lägger man två nämnder på tisdagar och två på onsdagar. Det gör att allmänheten har möjlighet att besöka fler nämnder, men den förändringen hade kunnat ske utan att lägga info- och beslutsmöte på samma dag.

Alliansen var tydlig i valrörelsen med att ni vill förbättra öppenheten i kommunen och nu får ni kritik för att försämra den. Hur ser du på det?

– Vi vill förbättra den demokratiska processen och inte vara delaktiga i att försämra den. Det finns flera förbättringspunkter, till exempel att du som medborgare kan besöka flera nämnder på informationsdelen. Det kan du göra även som ledamot.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!