Hotas av vite från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ger Söderköpings kommun ett föreläggande med vite på 50 000 kronor per arbetsplats som gjort en 6:6a-anmälan. Med 21 arbetsplatser innebär det risk för ett vite på 1 050 000 kronor om inte åtgärderna genomförs.

Söderköpings kommun 6 september 2019 22:00

Beslutet från Arbetsmiljöverket kom i slutet av augusti. Där framgår att kommunen på varje berörd enhet, alltså alla inom vård och omsorg samt stöd och service, men med två undantag, ska undersöka arbetsförhållandena utifrån arbetstidens förläggning. Riskbedömningen ska göras skriftligt och det ska framgå vilka riskerna är och hur allvarliga de är. Utifrån resultatet i riksbedömningen ska det anges vilka åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

– De behöver jobba med de här kraven och om de inte har gjort det när vi följer upp så kommer delar av eller hela vitet att utgå. Allt bedöms när vi gör uppföljningen, säger Sofia Backlund, arbetsmiljöinspektör.

Hon säger också att kommunen har bekräftat att de har brustit i kontinuitet och inte undersökt och bedömt riskerna inför förändringen av arbetstiden.

– De motsätter sig inget av det, säger Sofia Backlund.

 

I Arbetsmiljöverkets underrättelse som kom i slutet av juni stod det att kommunen riskerar vite om åtgärderna inte genomförs. Men det är först nu som summan av vitet är specificerat. Men Linda Uller, socialchef, är inte orolig för att böter ska dömas ut.

– Jag bedömer risken som minimal eftersom de förelagda vitesbeloppen gäller om vi inte återkommer med de begärda uppgifterna inom beviljad tidsram.

Kommunen begärde uppskov med att åtgärda bristerna och har till sista oktober på sig att genomföra dem.

 

I skälen till Arbetsmiljöverkets beslut står bland annat att arbetstagarna upplever obalans i arbetsuppgifter, krav och resurser. De upplever också att arbetets innehåll är oklart och att de inte hur de ska prioritera när tiden inte räcker till. Det här är något som kan leda till stress, oro och samarbetssvårigheter.

De skriver också att kommunen inte i tillräcklig omfattning involverat skyddsombud och personal i den förändringsprocess som pågått sen 2015, och fortfarande pågår.

– Jag har inte varit med i hela förändringsprocessen, men när jag har följt upp den ser jag att medarbetare och skyddsombud stundvis på olika sätt varit involverade under förändringsprocessen. Det vi har brustit i är systematiken i delaktigheten och framför allt att hålla ihop hela processen, från heltidsresan startade 2015 till framtagande och implementering av bemanningshandbok, säger Linda Uller.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Läs mer!

Hjärtefrågan för Liberalernas toppnamn: "Löser ganska många samhällsproblem"

Hjärtefrågan för Liberalernas toppnamn: "Löser ganska många samhällsproblem"
Ämnen du kan följa