Han tycker att det är en levande landsbygd

"Jag tror att Södra Finnö har framtiden för sig. Jag tror inte att det är ett mörkt område som kommer att släckas ned mer och mer".

Ulric Nilsson (C), Söderköpings kommun.

Ulric Nilsson (C), Söderköpings kommun.

Foto: Christer Andersson

Söderköpings kommun2019-11-16 18:00

Det säger Ulric Nilsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande i Söderköping. I nya projektet Möjligheternas Söderköping är en levande landsbygd och skärgård arbetsmålet.

– Kommunen är stor. Skärgården är en väldigt stor del av kommunen. Sankt Anna skärgård är unik, säger Ulric på sitt tjänsterum i kommunhuset.

Han är väl medveten om det vikande invånarantalet vid Södra Finnö.

– Utvecklingen har tyvärr gått åt det hållet. Det har också att göra med prisutvecklingen på fastigheter. Det är svårt för unga att bo i skärgården när fastigheterna är så dyra. 

Går trenden att vända?

– Ja, helt klart.

Är Södra Finnö en levande landsbygd?

– Det är en tolkningsfråga. Om en lantbrukare bor, lever och brukar sin mark där är det en levande landsbygd. Jag tycker att den är levande, sedan kan man vilja ha mer liv, säger Ulric, som själv driver ett lantbruk utanför Östra Ryd och är drivande i byalaget där.

Vad kan kommunen göra?

– Vi underlättar där vi kan. Det är inte lätt för en oinvigd att söka tillstånd. Hanteringen kan kännas fyrkantig, men den är rättssäker och vi har duktiga tjänstemän. Bygglov ger vi när lagen ger oss möjlighet att göra det. Det är staten som bestämt om strandskydd, inte kommunen. Det skulle underlätta för oss om strandskyddsreglerna luckrades upp. Vi kan erbjuda en barnfamilj skolskjuts och hemtjänst till äldre.

Hur ser markläget ut på Södra Finnö?

– Jag skulle inte säga att det är överexploaterat. Det finns väldigt mycket strand. I princip all mark är privatägd. Äganderätten är stark. Kommunen har ingen mark där. Om markägarna inte vill exploatera sin mark är det ett låst läge.

Kan ni påverka möjligheterna för att som förr kunna leva på fiske?

– Skarven är ett eget kapitel och har sitt skyddande regelverk. Där hoppas vi att myndigheterna tar sitt ansvar. Det är ett positivt problem att sälen har mat. Det måste hanteras.

Det har jobbats länge på att få ut fiber till landsbygden.

– Löftet från leverantören är att alla ska ha tillgång till fiber sista december 2020. Ingen har backat från det. Men det är svårare än man trott att bygga ett fibernät där ute. De har haft en stor uppförsbacke. Det börjar bli bättre, men jag tror inte att löftet kan infrias fullt ut.

Ulric Nilsson tror att en ny förbifart för trafiken i Söderköping kan göra mycket för utvecklingen i skärgården och landsbygden. Den stora tidsvinsten kanske ligger där.

Ulric Nilsson (C), Söderköpings kommun.
Ulric Nilsson (C), Söderköpings kommun.
Karta: Söderköpings kommun
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!