Gratisbussen i kommunen läggs ned

Albogaexpressen läggs ner nästa år. Kommunen hoppas spara cirka 300 000 kronor på att busslinjen tas bort.

Söderköpings kommun 12 november 2019 18:15

Albogaexpressen är en gratislinje som alla Söderköpingsbor kunnat använda inom tätorten, enligt en utsatt tidtabell. Kommunens uträkningar visar att bussen i snitt har cirka 15 passagerare per tur och kostar 350 000 kronor per år.

På tisdagen beslutade samhällsbyggnadsnämnden att busslinjen läggs ner den första januari nästa år. Vid tidigare tillfällen då busslinjen hotats har både Socialdemokraterna och pensionärsorganisationer protesterat.

– Den största delen, cirka 75 procent, av dagens passagerare kan använda färdtjänst för sin resa. Den stora skillnaden för den enskilda personen blir att man måste betala för sin resa, säger Martin Sjölander, (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi har förståelse för att det här kan bli en försämring för en del personer, då bussen även har haft en viss social betydelse, säger Martin Sjölander.

Då Albogaexpressen är kollektivtrafik kan kommunen inte ta ut avgifter från passagerarna. 

– Vårt jobb är att se till det större perspektivet och att vi utnyttjar kommunens resurser på bästa sätt, säger Martin Sjölander.

Kommunen har redan en fast kostnad för färdtjänsten med förare och fordon. Undersökningar visar att färdtjänsten inte utnyttjas så mycket under de tider som Albogaexpressen finns. Om de passagerare som har tillstånd att använda färdtjänst i stället kommer att göra det beräknar kommunen att de ökade kostnaderna är högst 40 000 kronor per år.

– I slutänden blir det en besparing, avslutar Martin Sjölander.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa