Förslaget: Stoppa alla investeringar

Majoriteten i kommunstyrelsen kommer att gå fram med ett förslag på en rad åtgärder för att försöka stoppa underskottet i kommunen. Socialdemokraterna är kritiska och menar att beslutet skulle tagits i nämnderna.

Socialdemokraterna kritiserar majoritetens föreslagna åtgärder för att stoppa underskottet i kommunen.

Socialdemokraterna kritiserar majoritetens föreslagna åtgärder för att stoppa underskottet i kommunen.

Foto: Dennis Petersson

Söderköpings kommun2019-10-03 16:30

Börje Natanaelsson (M), ordförande i kommunstyrelsen, arbetar just nu på ett förslag till beslut där det införs inköpsstopp, anställningsstopp, stopp av konsulttjänster och även investeringsstopp i kommunen. Han tonar dock ner betydelsen av det och betonar att det handlar om restriktioner. Nödvändiga anställningar och investeringar kommer fortfarande kunna godkännas av förvaltningscheferna, eller den roll som de ger beslutanderätt till.

Orsaken till de föreslagna åtgärderna är att kommunens nämnder fortsätter att gå back. Det är framför allt barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som krisar och som tillsammans har ett underskott på närmare 21 miljoner jämfört med budget. 

Tuula Ravander (S), oppositionsråd, är dock kritisk till majoritetens förslag till åtgärder, och framför allt till att beslutet inte tagits i nämnderna.

– Det har gått ut ett mejl till ledamöterna om att den politiska ledningsgruppen har tagit det här beslutet och de har ingen beslutanderätt över huvudtaget. Det är en beredningsgrupp till KS, säger hon.

Att beslutet sen ska tas i kommunstyrelsen är inte tillräckligt, menar hon.

– Det står helt klart i vårt reglemente vilka beslut som kommunstyrelsen kan ta över nämnderna. Det de kan ta beslut om är investeringsstopp, men inte om de andra sakerna. Det står i kommunallagen också så gör de det så är det ett regelbrott, säger Tuula Ravander.

Men med det ekonomiska läget, är det inte bra att de agerar?

– Det är bra att agera, om man gör det på ett bra sätt. Man måste fundera över vad konsekvenserna blir av beslutet.

– Då vi var i majoritet i socialnämnden tog vi i vissa lägen beslut om anställningsstopp och inköpsstopp, men det gav inte förväntad effekt, utan gav bara mer administration.

Socialdemokraterna står fast vid att det behövs en skattehöjning för att ge verksamheterna realistiska möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Börje Natanaelsson är medveten om att vissa av besluten måste tas i nämnderna.

– Det kommer att stå att vi förordar att nämnderna tar de här beslutet. Det vi gör nu är att vi tar reda på formalian så att det blir rätt. 

Hade det inte varit bättre att nämnderna tagit beslut först?

– Jo, men då hade vi ju inte tagit det övergripande i KS. Sen kan nämnderna ta egna beslut i vissa fall, det har de rätt till, säger han.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!