Fler byggplaner slopas efter domen

Det kommer inte att bli någon planläggning av ett bostadshus mellan Östra Rydsvägen och Storån. Projektet anses inte genomförbart med hänsyn till strandskyddsfrågan.

Söderköpings kommun 6 oktober 2019 12:00

Det var 2016 som kommunen skrev ett markanvisningsavtal med Fastighets AB Slussvakten om en eventuell exploatering vid Storån. 

Något positivt planbesked inom utsatt tid blev det dock inte och avtalet har därför förfallit. Vid senaste kommunstyrelsen togs beslut om att formellt avsluta den planerade planläggningen av området.

– Beslutet togs nu, dels på grund av resursbrist, men också på grund av utgången i domen kring Södra Eriksvik, säger Therese Nordgren, mark- och exploateringsingenjör.

– Vi ser inte att det är möjligt att bygga där utifrån strandskyddsbestämmelserna och då vore det fel av oss att påbörja ett planarbete.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa