Efter kritiken: "Det går åt rätt håll"

Brukare, anhöriga och personal på LSS-boendet på Trännögatan i Söderköping har varit kritiska. Men i år tycker företaget att läget förbättrats.

Kritiken har lett till att LSS-boendet på Trännögatan ändrat rutiner och gett personalen mer utbildning.

Kritiken har lett till att LSS-boendet på Trännögatan ändrat rutiner och gett personalen mer utbildning.

Foto: Louise Åsenheim

Söderköpings kommun2019-09-03 20:00

Förra året och under våren i år mötte Attendo kritik både från brukare, anhöriga och personal. Därför har företaget infört flera förändringar för att förbättra verksamheten. 

Till exempel har man sett över personalomsättningen, som kring årsskiftet var stor och Attendo hade då svårt att rekrytera behörig personal. 

Nu har personalens scheman förändrats så att det går en personal på varje brukare. Dessutom har personalen börjat jobba "vaken natt", det vill säga rena nattskift.

– Förändringarna som vi har gjort har slagit väl ut. Vi jobbar aktivt med vårt målarbete, stöd, rutiner med mera och det har gått åt rätt håll. Men då man arbetar med människor är det här hela tiden saker som förändras. Så personalen måste utvärdera och vara beredda att ändra arbetssätt då det behövs, säger Christina Grell, regionchef på Attendo.

– Det gäller att se när man måste justera arbetsmetoder eller ändra inriktning. Det försöker vi lära personalen.

Bristen på kommunikation är något som har kritiserats. Till slut ville Attendo att kommunen skulle ta över verksamheten, vilket dock inte skedde. 

Nu har företaget försökt att förändra både arbetssätt och rutiner samt genomfört många utbildningar för att förbättra situationen. I år har man börjat med veckobrev mellan den som är kontaktman på boendet och till både anhöriga och brukare.

– Jag tycker fortfarande att verksamheten skulle ha gått tillbaka till kommunen. Men nu jobbar vi för att det ska bli så bra som det kan bli, säger Christina Grell.

Ytterligare kritik har gällt bristen på aktiviteter. För att lyckas göra fler aktiviteter har alla brukare fått egentid med personal en gång i veckan, då alla kan önska en speciell aktivitet. Dessutom ska det ske gemensamma aktiviteter på boendet en gång i månaden.

Tycker du situationen har blivit bättre med anhöriga och brukare?

– Det är svårt att svara på. För en del, men det beror på personer också, säger Christina Grell.

Har ni fortfarande hög personalomsättning?

– Ingen onormal hög personalomsättning, alla tjänster är tillsatta, säger Christina Grell.

I år har Attendo också genomfört flera utbildningar, bland annat i hur man skriver genomförandeplaner och i pedagogik. Personalgruppen har också påbörjat en utbildning om hur personalen ska stärkas som grupp samt förhållningssätt till arbetsplatsen.

– Det går åt rätt håll, men man kan aldrig sätta sig ner och tro att man är färdig. Det är en ständig process för att hålla boendet bra, säger Christina Grell.

Karta: Trännögatan
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!