De sa nej till medborgarens idé

Kommunstyrelsen har beslutat att avslå medborgarförslaget om ett kulturcentrum i Bergaområdet.

Förslagsställaren ville se ett kulturcentrum i det här området.

Förslagsställaren ville se ett kulturcentrum i det här området.

Foto: Privat

Söderköpings kommun2019-12-02 20:15

En kulturscen mellan Brunnslasarettet och Bergaskolan och kanske ett allaktivitetshus i Bergaskolan. Ett campus Söderköping vid Liu och en Institution för medeltidshistoria i något av husen. Det är ett idéer som förts fram i ett medborgarförslag. När förslagsställaren redogjorde för tankarna på det senaste öppna mötet med kommunstyrelsen var flera ledamöter positivt inställda, men beslutet blev att avslå förslaget. I stället blev beslutet att byggnaderna ska säljas.

Vad tycker ni om idén i sig?

– Behovet av en kulturscen har varit på tapeten förut och servicenämnden tittar på lokaler för sådan verksamhet. Men Bergaområdet såg vi inte vara den lösningen, säger Bengt Svenson (M), tf kommunalråd.

Karta: Bergaskolan, Tingshusgatan 1 Söderköping
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!