Därför har projektet i skärgården stannat

Boende som vill ha fiber på Södra Finnö har väntat i mer än tre år. Utbyggnaden står stilla då en underleverantör gått i konkurs.

Söderköpings kommun 23 november 2019 20:00

I förra veckan fick boende på Södra Finnö besked från företaget IP Only. Den underleverantör som stått för grävarbeten då det gäller fiberutbyggnaden har gått i konkurs. Överlämningen om vad som gjorts och vad som saknas är bristfällig, så nu måste IP Only göra en ny inventering av detta.

– Läget är besvärligt. Ett antal hushåll har fått fiber, kanske ungefär 200, men det är dubbelt så många som väntar. Sista september tog Telia bort kopparnätet, så nu måste alla klara sig via mobilt bredband. Det varierar ju beroende på hur långt från en mast man bor, säger Leo Enström, boende.

 

Det finns tre stora projekt som stannat av i och med konkursen. Dessa är Ramsdal–Södra Finnö, där totalt 650 hushåll vill ha fiber – varav 256 är klara, Skåra–Sverkersholm där totalt 586 vill ha – varav 218 är klara och Bråta–Börrum, där totalt 161 vill ha fiber, varav 132 inte är klara.

– Det ser lite olika ut på olika platser, men många hushåll återstår. Projektet ska vara klart nästa år och då ska alla ha fått fiber, säger Rikard Bardun, fd förvaltningschef.

– Det är olyckligt då entreprenörer går i konkurs. Det var bra fart innan och nu måste alla vänta igen.

 

Däremot fortsätter projektet på Norra Finnö bra. När det gäller den första delen, för boende som kan ta sig med bil, har 264 hushåll fått fiber och fler ansluts.

– Men mindre öar ute i skärgården är inte med på detta, säger Rikard Bardun.

Företaget IP Only behöver göra fler undersökningar, främst då det gäller kvaliteten, av underleverantörens arbete.

– Vi ska gå vidare med att lösa situationen. Bland annat kommer vi att bygga i mindre skala i början, för att verkligen säkerställa att kvaliteten når våra höga krav, för att senare utöka utbygganden, säger presschef Niclas Karnhill. 

När tror ni att ni kan komma igång igen med fiberutbyggnaden?

– Vi arbetar hårt för att komma igång med grävarbetet inom kort. Ambitionen är redan i november, men det kan bli i december. Vi, och vår entreprenör, har inte uppfyllt våra kvalitetskrav i detta område och det har vi tagit på allvar. Därför kommer vi börja med ett mindre antal maskiner, för att på så sätt ha full överblick över kvaliteten i grävningarna. Därefter ökar vi utbyggnaden, säger Niclas Karnhill. 

Under första kvartalet 2020 ska ett nytt möte mellan företaget och hushållen hållas. Då ska IP Only redovisa sina planer. Liknande möten sker i hela landet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa