Succé för första musselskörden

Länge såg det ut att inte bli någon musselskörd, men i december kunde den genomföras och det blev succé.

28 december 2017 06:40

– Vi räknade med 1,2 kilo musslor per meter odlingsrep. Det blev 3,2, berättar musselodlare Mats Emilsson.

Totalt blev det 15 ton.

– Egentligen skulle skörden ha skett redan i september, men det dröjde innan vi fick skördemaskinen. Men det gick bra trots att det var vinter.

Kvar i vattnet finns ytterligare 60 ton, för den uppskattning Mats Emilsson gör är att det totalt finns 75 ton att skörda. Mot beräknade 25–30.

– Vi har haft en fantastisk tillväxt. Resten kommer vi att ta upp så fort vårsolen kommer fram och isen tillåter att vi går ut, säger han.

Musselodlingen i Sankt Anna skärgård är en del av EU-projektet Baltic Blue Growth och som har som mål att initiera en fullskalig musselodling och musselmjölsproduktion i Östersjöregionen.

Bakom musselodlingen i Sankt Anna står Vattenbrukscentrum Ost med Sanka Anna Musselodling, öster om ön Inre Kärrö, som lokal aktör, med Mats Emilsson som ansvarig.

I mitten på december kunde han genomföra den första skörden av de långlinor och odlingsrep som placerades ut till våren 2016. Två somrar går åt, sedan är musslorna fullvuxna.

Den lyckade skörden beror bland annat på de Christmas Tree-rep man köpte från Nya Zeeland.

– Det är specialrep som ser ut som julgranar och ger gott om plats för musslornas larver att häfta fast vid.

Skördemaskinen är svår att beskriva, men det är en maskin som vispar runt och skalar av musslorna från repen som sedan går upp på ett transportband och ner i en storsäck. Varje säck rymmer 500 kilo musslor.

Baltic Blue Growth är i första hand ett miljöprojekt, men förhoppningen är att man på sikt också ska skapa nya arbetstillfällen i skärgården. De proteinrika musslorna skulle kunna ersätta fiskmjöl i bland annat hönsfoder.

Men nu ska de främst rena vattnet. De lever av att filtrera växtplankton från vattnet och binder därigenom kväve och fosfor. På så sätt bidrar de till att minska övergödningen när de skördas.

– Vi har gjort mätningar och sett att det redan är cirka en halv meters bättre siktdjup inom odlingen jämfört med 100 meter utanför.

Än så länge är det Mats Emilsson och en medhjälpare som jobbat med Sankt Annaodlingen, men han hoppas kunna få hjälp av ytterligare ett par man till nästa år.

Sankt Anna musselodling är den enda av storlek runt Östersjön.

– Det finns en liten i Kalmar, en på Åland och någon i Tyskland, men vi är de enda som använder de här specialrepen, säger Mats Emilsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Börje Gavér