Stickprov ska förbättra upphandlingar

Kommunens rutiner upphandlingar av entreprenörer kommer granskas tydligare internt. Det genom stickprov.

3 oktober 2016 18:00

– Vi gör upphandlingar för hundratals miljoner och det är viktigt att kontrollera om att allt vi köper följer de mål och leveransplaner vi har för upphandlingarna, säger Mattias Geving (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Kontroller kommer göras runt fem sex upphandlingar. Det är ekonomikontoret som gör stickproven och redovisar det sedan till ledningen.

– Genom att göra detta kan vi spara både pengar och tid som personalen lägger ned på projekten, berättar Mattias Geving.

Han uppger att kommunen i sin internkontroll gjort analyser av upphandlingarna som genomförts tidigare. Det har man gjort under flera års tid, men nu blir rutinerna tydligare.

– Genom stickproven kan vi se vad vi kan utveckla och göra våra upphandlingar på ett bättre sätt. Det vi lär oss om upphandlingarna kan vi använda i nya, främst att vi kan ställa tydligare krav. Sen ska upphandlingarna också följa de mål kommunen har satt upp, vilket vi också kan kontrollerna, förklarar han.

Kontrollerna ska vara slumpmässiga och inte inriktat mot enskilda upphandlingsområden.

– Det finns ett antal områden där vi måste jobba ifatt. Vi har gjort en del inköp utan avtal. Vi måste säkerställa att avtal finns vid alla upphandlingar. Då kan vi spara pengar, säger Mattias Geving.

För att säkerställa att fastställda riktlinjer och program för upphandling följs har förvaltningarna och kommunledningskontoret påbörjat arbete med att uppdatera i vilken ordning och vem i organisationen som har rätt att ta besluten kring kommande upphandlingar.

michael.bercu@nt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Michael Bercu