I ett pressmeddelande meddelar kommunen att de inte klarat att hålla budgeten 2018. De underskott som sticker ut extra i årsredovisningen finns hos socialnämnden som landar på ett underskott på nio miljoner kronor, och fastighetsförvaltningen som har ett underskott på fem miljoner kronor. "För att få perspektiv på det samlade underskottet är det bra att veta att Söderköpings kommuns intäkter 2018 uppgick till 1 089 miljoner kronor, vilket gör att minusresultatet är 2,1 procent av intäkterna", skriver de också.

Alliansen, som tillträdde vid årsskiftet, uppger att de kommer att jobba hårt med att få Söderköpings kommuns ekonomi i balans.

– Ett så här stort underskott får inte förekomma. Nu börjar arbetet med att återställa ekonomin. Det kommer att krävas krafttag och flera åtgärder för att bryta kostnadsutvecklingen, säger Börje Natanaelsson (M).

– Vi har vidtagit åtgärder under det gångna året för att kunna få en ekonomi i balans. Dessvärre har åtgärderna inte hunnit få avsedd effekt än, men arbetet fortsätter, säger Anna Thörn, kommundirektör.