"Prata om familjens ekonomi"

8,5 procent av barnen i Söderköpings kommun bor i ett hushåll där minst en förälder har skulder hos Kronofogden, visar myndighetens egen sammanställning.

13 juli 2018 06:00

I Söderköpings kommun bor 3 109 barn, varav 263 av dem bor med minst en förälder med skulder hos Kronofogden. I procent blir det 8,5 - över rikssnittet som är 8,3 procent. I Östergötland står sig ändå Söderköpings kommun bra bland de 13 kommunerna. Endast tre kommuner har en lägre andel - Kinda, Linköping och Ydre. Lägst andel har Linköping, 6,6 procent, och högst har Ödeshög, 14 procent.

Kronofogden samarbetar med BRIS, Barnens rätt i samhället, för att stötta barn som oroar sig över familjens ekonomi. Catarina Nylund, kurator på BRIS, berättar vad barn oroar sig över:

– En del känner oro över att man kanske inte kommer kunna bo kvar där man bor eller undrar om pengarna räcker till mat. Några barn vill börja jobba extra för att hjälpa till, det är såklart okej i vissa fall, men de ska inte känna att det är ett måste – de ska inte ta ansvar över familjens ekonomi.

Att förklara situationen för barnen är viktigt:

– Prata om familjens ekonomi, men man behöver inte överinformera. Om något inte står rätt till märker barnet det ändå. Man ska inte lägga över oron på sina barn, man ska få dem att känna att ekonomin är de vuxnas ansvar.

Det är inte bara föräldrarna som kan påverka:

– Det är viktigt att kommuner erbjuder gratisaktiviteter och att man, över huvud taget i samhället, inte utgår från att alla har råd. Om lärarna frågar vad barnen gjort på sommarlovet bör de ställa frågorna på ett sådant sätt att barnen känner att det är okej att bara ha varit hemma under sommaren. De aktiviteter eller skolresor skolan anordnar ska inte kosta pengar. Det är viktigt att prata om det här för att barn inte ska känna sig ensamma, det är ganska många som har det så här.

Catarina Nylund berättar vad de brukar föreslå för barnen att de kan göra:

– Dels har vi haft ett Instagraminlägg där barnen fått föreslå saker de vill göra och tipsa vad andra kan göra. Vi hjälper dem att hitta gratisaktiviteter där de bor, föreslår någon utflykt som inte kostar pengar eller tipsar dem att försöka lära sig något nytt.

Mattias Geving, administrativ chef på Barn- och utbildningskontoret, berättar hur kommunen jobbar:

– Kommunen anordnar lov- och sommaraktiviteter som är gratis. Utgångspunkten i skolan är att det ska vara avgiftsfritt, det kan vara så att man behöver ha med sig matsäck men då löser våra pedagoger det så att alla kan delta på lika villkor.

Om hur lärarna hanterar barnens olika sommarlovsupplevelser:

– Jag kan inte svara för alla lärare, men många pedagoger jobbar aktivt med att tänka på det och hjälper eleverna så att det inte ska bli utpekande. Det är jätteviktigt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Johansson