Oväntade fyndet tvingar bort tåget

"Jag hoppas att vi kan hitta en lösning. Tufftuff-tåget är en viktig del i turismen i Söderköping", säger Rickard Bardun, fastighetsansvarig på kommunen.

11 december 2018 08:00

Det var i mitten av september 2017 när en dagvattenledning skulle bytas som för­oreningarna påträffades: Svarta jordmassor som luktade starkt av petroleum. Först såg det ut att vara inom ett begränsat område, men vartefter arbetet pågick upptäckte man att föroreningen är utbredd.

– Vi vet inte vad källan är så det måste utredas vidare, säger Rickard Bardun.

Markföroreningen är alltså den ena orsaken till att alla som hyr in sig på fastigheten är uppsagda till årsskiftet. Den andra är att byggnaden på tomten, där bland andra Skeppsdockans camping hyr in sig för att förvara utemöbler och cyklar, är så eftersatt att den inte är säker att vistas i.

– Det är el som inte är ok och så.

Varför har kommunen inte underhållit byggnaden?

– Det är en bra fråga. Jag vet inte bakgrunden. Men det kan bero på att man inte har vetat hur området skulle påverkas av nya E22.

Rickard Bardun säger också att kommunens näringslivssamordnare jobbar för att hitta en ny uppställningsplats för tufftuff-tåget.

– Det vore väldigt tråkigt om vi inte kunde hitta en lösning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa