– När man väljer att bo så här permanent så måste man försöka göra lite olika saker för att försörja sig. Därför kom tanken på en mindre restaurang med catering, säger Helen Forsman, ägare till Forsmans.

Hon har även lammproduktion och köttproduktion som är stommen i hennes företag. Samtidigt kör hon sopor åt Söderköpings kommun och jobbar en del för Länsstyrelsen. Det finns planer på fler samarbeten kring turism tillsammans med öbor.

– Vi blev förvånade över den positiva responsen då vi startade restaurangen förra sommaren. Det dök upp mycket folk, både fastboende, sommargäster och turister. Det finns ingen affär eller restaurang i närheten så våra besökare uppskattade detta, säger Helen Forsman.

Artikelbild

| Idag, tisdag, ska politikerna avgöra om det får vara en restaurang på samma plats som förra året på Aspöja. Satsningen har både mött kritik och fått stöd.

Restaurangen kritiseras av en granne som anser att den är störande bland annat då det gäller ljudnivå samt att den utgör en värdeminskning på övriga byggnader. Grannen har sitt sommarboende 63 meter från restaurangen och ser den inte i det kuperade landskapet. Ytterligare en person stödjer kritiken medan cirka 40 personer stödjer satsningen.

– Det är bra med en restaurang på ön men jag tycker att den ska ligga på ett annat ställe. Gärna vid vattnet. Vi som är grannar tycker att den stör med den belastning som den hade förra sommaren och är oroliga för grundvattennivån, säger grannen Håkan Mauritzon, som protesterar mot att restaurangen ska få vara kvar på platsen.

Han menar att det finns minst två lokaler vid anläggningsplatser på ön där restaurangen skulle ha ett bättre läge.

Enligt Helen Forsman var restaurangen öppen till klockan 21 endast på fredagar och lördagar. Vid några tillfällen med slutna sällskap var den öppen en timme längre.

– Det spelades aldrig musik, säger Helen Forsman.

Nu har makarna Forsman valt att ansöka om tillfälligt bygglov hos Söderköpings kommun för att ha verksamheten under en tidsbegränsad period på fem år till att börja med. Förra året skickade de in en bygganmälan, då kommunen uppgav att de inte behövde bygglov, vilket i efterhand visat sig vara fel. Restaurangen har genomgått säkerhetskontroll samt kontroll av miljö- och hälsokontoret i Söderköpings kommun.

– Att vi startade ändå handlade om ett missförstånd från vår sida och dålig kommunikation från kommunens sida, säger Helene Forsman.

Förra sommaren valde skärgårdsguider att stanna till vid Aspöja med sina turer. Nu har ett par nya företag startats och byggt upp sin verksamhet med restaurangen som bas. Skärgårdslinjen och skärgårdsguider har lagt upp sina rutter med stopp på ön.

– Jag har satsat på en ny uthyrning och konferensanläggning i liten skala. Samarbetet med restaurangen ligger till grunden. Vi har också gjort en turistbroschyr för att locka besökare till Aspöja denna sommar. Det är en gemensam satsning från många av oss företagare som bor på ön, säger Kauko Lindstedt, lokal företagare.

Enligt planförslag i fördjupad översiktsplan står det att det ska ger möjlighet att etablera icke-traditionell näring på den aktuella delen av ön.

Nu föreslår tjänstemän som bereder ärendet att ansökan ska avslås. Denna information har makarna Forsman fått via e-post där de också får en frågan om ifall de vill dra tillbaka sitt ärende.

– Jag tycker kommunen har hanterat detta konstigt och i strid mot lagen. Vi ska få besked inom tio veckor på en bygglovsansökan. Den får max ta 20 veckor om tiden förlängs. Nu har det tagit mycket längre tid, säger Helen Forsman.

På tisdagen ska politikerna ta sitt beslut.