– Redan nu har vi ett läge där vi ser att prognosen visar på nästan fyra miljoner kronor back för hela året. Men om vi inte får de statsbidrag som vi räknat med så kan siffran öka, säger Roland Nilsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

På förra veckans sammanträde enades en majoritet av nämnden om besparingarna. Den styrande Alliansen fick stöd av Socialdemokraterna. Men Västerpartiet reserverade sig och Sverigedemokraterna la fram ett eget förslag. Men samtidigt som nämnden tvingas skära i verksamheten så får de inte full justering av socialnämnden för SFI-undervisningen (svenska för invandrare). Undervisningen kostar cirka två miljoner mer än vad socialnämnden, som ska stå för kostnaderna, betalar.

Det blir nedskärningar inom ledning och administration för utbildningskontoret. 1,2 miljoner kronor ska sparas, men var man ska ta pengarna från får förvaltningen själva se över.

Artikelbild

| Kulturskolan är en av flera verksamheter som tvingas spara inom skolan.

– Det innebär nog att man måste ta bort några chefer och att de som blir kvar får mer att jobba med. Jag räknar inte med några uppsägningar utan det handlar om omplaceringar inom kommunen, säger Roland Nilsson.

Besparingarna ska inte påverka barn- och skolpengen som även i fortsättningen är på samma nivå.

Kulturskolan måste spara en miljon kronor utan att höja några avgifter. Man har gjort en förändring i timplanen för grundskolan och minskar elevens val till förmån för mer idrott.

– Det ger oss lite draghjälp. Profilerna med musik, drama och instrument ska finnas kvar, men det är klart att nedskärningen kommer att märkas men jag vet inte hur, säger Roland Nilsson.

Elevhälsan måste spara 600 000 kronor vilket handlar om kuratorer, specialpedagoger med mera. Samtidigt har man sett att antalet elever som behöver mer stöd har ökat med 50 procent.

– Det är inget plötsligt behov utan vi har jobbat aktivt med att kartlägga detta. Stödet kommer att fortsätta men behoven är nästan oändliga. Det kan vara svårt att tillgodose alla fullt ut utan man måste prioritera, säger Roland Nilsson.

– Vi tror inte att det här blir någon smärtsam besparing. Vi höjde beloppet för några år sedan då det kom många ensamkommande flyktingbarn och dessa har vi inte längre. Så vi ska kunna fortsätta med tidiga insatser.

Projektet Vetenskaparna som funnits i många år avvecklas och beräknas spara 600 000 kronor. Målet har varit att göra roligare naturvetenskapliga lektioner och fått stöd utifrån till detta. Nu tror man att lärarna kan fortsätta med detta då det varit med i projektet.

Redan nu vet nämnden att de gått miste om ett statsbidrag på ett par miljoner kronor.