Kommunalrådet försvarar höga arvodet

Ordföranden i Ramunderstaden ingår i kommunens högsta politiska ledningsgrupp. Nu vill kommunen se över om det är en bra struktur.

23 januari 2019 13:55

Läs mer: Kravet: Halvera kommuntoppens lön.

Läs mer: Så motiverades det höjda arvodet.

– Jag håller med om att om du bara gör en snabb jämförelse mellan Ramunderstaden och andra kommunala bolag, då sticker Söderköping ut. Men sen måste man titta på vad som ingår i uppdraget, säger Ulric Nilsson (C), kommunalråd.

Han försvarar arvodet till Ramunderstadens ordförande med att den personen sitter både i den politiska ledningsgruppen (tidigare kallad majoritetsberedning) och i allmän beredning. Skulle man särskilja uppdragen och ge ett rörligt arvode för de sammanträdena menar han att ersättningen troligen skulle bli lika hög eller högre.

Varför ska ordföranden i Ramunderstaden sitta med i den högsta politiska ledningen?

– Det var något som S, M och MP drev igenom efter förra valet och vi har inte haft tid att genomlysa allting. Vi har övertagit en befintlig struktur. Det är det som kommer att ses över, och antingen kommer vi fram till att det är jättebra eller så kommer vi fram till att vi tar en ny variant eller att vi går tillbaka till det som var innan.

Kritiken mot att Alliansen vill sänka oppositionens ersättning och höja majoritetens slår han ifrån sig.

– Vi vill tillsätta en oppositionsrådsresurs på tio procent. Så egentligen blir det en ökning för dem från 70 till 75 procent.

Han menar också att det handlar om att ersätta alla gruppledare lika. Med nuvarande reglemente är det så att om någon i partiet har en tjänstgöringsgrad på 40 procent eller mer, då är det ingen i partiet som får ersättning för att vara gruppledare. Det vill de ändra på.

– Vi vill bredda engagemanget och inte styra det till att det är de som är ordförande som ska vara gruppledare. Vi vill möjliggöra att det kan vara vem som helst inom partiet.

Vi har utan resultat sökt Ramunderstadens nytillträdda ordförande Yvonne Persson (M) för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa