I texten kring ärendet som politikerna får ta del av föreslår tjänstemännen avslag på den tillfälliga bygglovsansökan. Vad som ligger till grund för ett avslag i ärendet är oklart.

Varför föreslår ni ett avslag på satsningen?

– Jag vill inte kommentera ärendet utan hänvisar till min chef, säger Ratha Choobk, bygglovshandläggare.

Artikelbild

| Helen Forsman vill fortsätta att driva restaurang på ön Aspöja.

Men inte heller Linda Gustafsson, plan- och bygglovschef på Söderköpings kommun, vill kommentera vad som ligger till grund för förslaget.

Har du någon överblick på hur många som är positiva till satsningen?

– Nej, jag har inte varit inne i ärendet så i detalj eftersom jag inte är handläggare, så jag vet inte hur många de är, säger Linda Gustafsson.

– Jag har inte gått in och räknat dem. Vi brukar inte gå in så och räkna vilka som är positiva och negativa.

Får myndighetsutskottet, som ska ta beslutet, dessa uppgifter i en sammanställning eller måste de läsa igenom alla handlingar? (vilket är mer än 30 inkommande ärenden reds. anm.).

– Ingen ren sammanställning brukar det vara utan mer i löptext, säger Linda Gustafsson.

Ert förslag till beslut är avslag. Varför?

– Jag kan inte kommentera det eftersom det är ett ärende som ska tas upp. Vi ska inte kommentera dem innan, säger Linda Gustafsson.