Hur mår änderna i kylan?

De kalla temperaturerna påverkar inte bara oss människor. Centrala Söderköping är också hem för 70-tal gräsänder som bor utomhus.

18 januari 1916 08:57

– Änderna har ett bra skydd mot kyla. Fjäderdräkten håller kylan borta och de kan växla värmen i fötterna, så de klarar kylan väl. De låga temperaturerna är egentligen inget problem, säger Mats Amundin, forskningschef på Kolmårdens djurpark.

Han uppger att kylan på minus 15 till minus 20 som varit och kan komma tillbaka är hanterbara för änderna. Så länge de lever nära vatten.

– De är beroende av vattnet då det är där de hittar föda. Maten finns på botten, men människor ger dem mat i form av bröd, vilket gör att de söker sig till tätorter som har nära till vatten, säger Mats Amundin.

I Söderköpingsån, i närheten av Hagatorget, sitter en del av gräsänderna på isen och tar det lugnt. Andra simmar i de delar där det finns lite öppet vatten. De håller ihop. Ibland tar de sig en tur ut på de närliggande gatorna. Men inte så långt att de kan ta sig tillbaka till ån relativt snabbt.

– För att skydda sig mot kylan lägger änderna huvudet under fjäderdräkten. Fötterna kan de också fälla in så att de inte har kontakt med marken, vilket gör att de kan undvika kylan, förklarar Mats Amundin.

Att klara av mellan 15 till 20 minusgrader är, enligt Mats Amundin, inga problem. Skulle det däremot bli extremt kallt (- 40 grader) då kan änderna få svårt att överleva.

– Vi har sett att svanar sitta stilla på is. I vissa fall har isen blivit så kall att de frusit fast och svält ihjäl. Då änder också lever på isen på ungefär samma sätt finns risk att de kan drabbas, berättar han.

På Statens veterinärvetenskapliga anstalt, SVA, hemsida skriver man att änder är bättre än svanar att hålla vatten öppet. Därför är det ovanligt att änder fryser fast i isen.

Om isen inte går att komma igenom blir det svårt för fåglarna att få tag på föda. Att ge bröd till änderna är ett sätt att hjälpa dem att få tag mat. Men det finns bättre alternativ.

– Om man vill mata dem så är hönsfoder bra om man kan få tag på det. Det är rikt på näringsämnen som ger mer energi till till änderna, säger Mats Amundin.

Bröd är enligt SVA bra, bara det inte är mögligt. Dessutom kan man även ge havre eller vete om man vill hjälpa till. Det går också att ge dem ris, men inte alla sorter. Polerat ris har till exempel lågt energivärde, vilket inte gör det lämpligt som foder.

Fotnot: Under normala omständigheter äter gräsänder främst vattenväxter, men även säd, insekter och kräftdjur. Vintertid livnär de sig på växtmaterial i största möjliga mån.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Michael Bercu