Här är personalen som får mer betalt

Förskollärare som arbetat i förskolan i Söderköping de senaste fem åren får ett extra påslag vid årets löneöversyn.

Utöver den ordinarie lönerevisionen får de förskollärare som jobbat i förskolan i fem år eller mer en extra summa på 750 kronor i lönekuvertet.

– Vi har kämpat och lyft den här frågan i flera år. Vi har sett att den här gruppen inte haft konkurrenskraftiga löner jämfört med kringkommunerna. Det har också varit en liten skillnad mellan de som varit nya i arbetet och de som jobbat i många år, säger Malin Hjelmgren, Lärarförbundets ordförande.

Satsningen stämmer väl överens med vad som står i "HÖK-18", alltså den huvudöverenskommelse som Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundets Samverkansråd tecknat med SKR, Sveriges kommuner och regioner, och Sobona. 

– Där står att man ska hitta former för att premiera erfarenhet och kontinuitet och just förskolelärare är den grupp vi behöver satsa på, eftersom det är där det är svårast att rekrytera.

Tror du att det kommer ge effekt?

– Jag vet inte, men det är ju förhoppningen i alla fall. Sen är det ju minst lika viktigt att vi får behålla den personal vi har. Det är en viktig signal till dem att det lönar sig att stanna i kommunen.

Just att få utbildad och erfaren personal att vilja stanna i yrket är även kommunens mål.

– Läraren är den viktigaste faktorn för ett barns kunskapsresa och undersökningar visar att elever som har gått i förskola presterar bättre under sin fortsatta skolgång, säger Anders Palmgren, chef på barn- och utbildningsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa