Efter att kommunen nu drar tillbaka beslutet att säga upp Attendo som utförare känner föräldrarna att de helt tappat förtroendet för både tjänstemän eller politiker.

– Ingen har tagit reda på fakta. Den här gruppen är lägst på skalan att få sina behov tillgodosedda, trots att det är något som ska göras enligt lag, säger Marina Hultgren.

Vad är det som känns svårast?

– Att jag inte vet hur jag ska få Attendo att förstå Fridas behov. Att det krävs ett enormt arbete för att få henne att vilja vara där.

Elisabeth Ingvarsson är mamma till Sofie som tidigare bodde på Trännögatan. Hon är också rättsombud på FUB och ser kommunens nya beslut som mycket allvarligt.

– Det är bara ekonomi i det här. Ingenting annat, säger hon.

Hon menar att problemen grundar sig i en "fruktansvärt dålig upphandling" där lägsta pris gått före kvalité.

– Jag har fått se kravlistan efteråt och den är svag, inte tillräckligt styrande helt enkelt. Det är så mycket i det här som gått fel, säger hon.

Hon är också kritisk till att Attendo tillsatt en konsult som jobbar med ett projekt för att förbättra verksamheten på Trännögatan.

–   Jag har sett planen och det handlar inte om att anställa fler eller höja kompetensen. Som jag ser det är det bara konstgjord andning.

– Projektet kommer att ta jättelång tid, det här är saker de skulle ha gjort innan de öppnade, säger Monika Andersson, mamma till en boende på Trännögatan.