– Vi har försökt på alla sätt, det ser mörkt ut. Någon tipsade om crowdfunding och det är ett halmstrå vi greppat. Att driva rättsprocess mot Trafikverket kommer kosta ungefär en miljon kronor, det finns inte en chans att vi kan betala det utan hjälp, säger Annika Altnäs som driver Vänneberga gård Bed & Breakfast.

Hon är beroende av leveranser till gården och kunder som kan nyttja vägen som länkar samman väg 210 med E22. 86 fastigheter och ett antal företag ligger längs den fem kilometer långa vägen. Annika Altnäs menar att en privatisering av den skulle ge henne och de andra som bor och driver företag längs med den ett stort ansvar:

– Vi skulle få en viktig roll ansvarsmässigt, juridiskt och ekonomiskt. Händer en olycka för att det är ett hål i vägen eller om det inte är plogat så bär vi ansvaret.

Artikelbild

| Drothems byalag beräknar en årlig kostnad på 100 000 kr för vägen.

Skulle vägen bli enskild tar Drothems byalag över kostnaderna och ansvaret för vägens underhåll. Byalaget beräknar att kostnaden skulle bli 100 000 per år, plus en större renovering vart tolfte år. En kostnad som skulle falla på de boende och småföretagarna längs vägen:

– Det skulle inte funka. Vägen är hårt trafikerad och används av allmänheten, inte bara av oss som bor här. Vi är beroende av att den finns.

Annika Altnäs är mycket kritisk till hur Trafikverket skött situationen:

– Man känner sig maktlös som liten medborgare mot en stor myndighet. De har inte svarat på skrivelser och har inte velat föra en dialog, nu är vi nere på att de kanske inte svarar om vi ringer. Det är läskigt när en myndighet kan löpa amok mot enskilda människor utan politisk styrning. De har in princip sagt att vi inte haft något argument som fått dem att ändra sig, att vi får överklaga. Jag undrar vad det är för samhällsklimat, alla pratar om att det ska satsas på landsbygden och så har man myndigheter som är kontraproduktiva. Det pratas om internet och bredband men vägar behövs också, vi kan inte flyga.

Artikelbild

| "Vägen är hårt trafikerad och används av allmänheten."

Annika Altnäs har ett stort kontaktnät på landsbygden och menar att väg 801 är en angelägenhet för hela landet:

– Vi har blivit någon slags symbol, jag har kontakt med många mindre aktörer i hela landet som bor utmed liknande vägar. Väg 801 är förhållandevis kort, men i Norrland där det är långa avstånd och få människor kan det bli fullständigt horribla summor per fastighet.

Insamlingen startade den 20:e maj och enligt Annika Altnäs är det bråttom att få ihop pengarna:

– Vi kommer närmre den kritiska punkten då vi måste bestämma om vi ska driva process, om beslutet fastställs har vi bara tre veckor på oss. Vi skramlar med vår bössa så gott det går.

Trafikverket menar att ni kan överklaga kostnadsfritt hos regeringen?

– Det vet vi, överklagan kommer vi inte långt med. Kostnaden är för själva civilmålet sen. Vi har haft hjälp av en erfaren advokat som tittat på det och diskuterat tänkbara scenarion, och kostnaden på en miljon är en uppskattning vi fått hjälp med av advokaten. Det är kostnader för advokater, förarbete, material, timmar. Vi har en prognos för vad det kommer kosta, vi kan inte bara kasta oss in i ett civilmål utan att ha pengar.

Annika Altnäs berättar att de uppskattar alla bidrag och att pengarna som samlas in kommer att gå till att driva rättsprocessen. Hon säger att inga pengar kommer gå till byalaget - ett eventuellt överskott skänks till Centrum för rättvisa, som är en stiftelse som främst är kända för att driva rättsprocesser där enskilda personer och företagare känt sig orättvist behandlade av myndigheter.

Källa. centrumforrattvisa.se