Beslut dras tillbaka – lekplatsen försenas

Det blir inga nya spontanidrottsytor och heller ingen ny lekplats i Tyketorp i år. Tidigare beslut om investeringar har dragits tillbaka.

Söderköping har fått flera nya lekplatser på senare år, men den i Tyketorp för vänta.

Söderköping har fått flera nya lekplatser på senare år, men den i Tyketorp för vänta.

Foto: Elisabet Bergquist

Söderköping2019-09-10 09:00

I våras fattade kommunen beslut om att satsa på spontanidrottsytor och rusta upp och tillgänglighetsanpassa baden i Sanden och Husbyvik. De två baden fick sin upprustning i somras, men spontanidrottsytorna får nu stryka på foten. "Det är förvaltningens uppfattning att det inte är rimligt att tillföra och utveckla nya anläggningar. Prioriteringen bör istället ligga på att underhålla redan befintliga anläggningar", står det bland annat i protokollet från senaste servicenämnden. Politikerna valde att gå på förslaget och drog tillbaka tidigare beslut.

– Vi behöver spara och bedömer att det finns ganska bra med spontanidrottsytor som det är, säger Inga-lill Östlund (L), ordförande i servicenämnden.

Besparingen där handlar om mellan 50 000 och 60 000 kronor, inte så mycket i det stora hela. Desto större besparing är beslutet att skjuta upp den nya lekplatsen i Tyketorp. 

– Det är en stor investering på 2–2,5 miljoner kronor. Det finns två lekplatser i Tyketorp i dag, men ingen av dem är i sånt skick att det är värt att rusta upp dem. I stället vill vi göra en större och bättre, säger Östlund.

De två mindre lekplatserna får nu vara kvar ett tag till och hon betonar att det inte är något som tas bort, utan att det kommer att tas ett nytt beslut.

– Under hösten måste vi gå igenom vad vi kan göra nästa år. Då får det här vägas in bland alla investeringar som kommunen måste göra. Men vi kan inte bara se vad respektive nämnd kan göra, utan väga ihop allt.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!