BESKEDET: Kommunstyret föreslår kraftiga nedskärningar

Söderköpings kommunekonomi är bland de sämsta i hela landet. Nu har ett förslag på omfattande nedskärningar tagits fram för att vända skutan. "Det är såklart tråkigt att vi har hamnat i den här situationen", säger Martin Sjölander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vi var med på presskonferensen i kommunhuset.

Foto: Axel Johansson och Niclas Sandberg

Söderköping2024-04-11 17:30

Det var under en presskonferens på torsdagen som kommundirektör Maria Fredriksson presenterade förslaget. Sedan kommunen tog beslut om ett varsel på 50 tjänster har arbetet med att ta fram en ny organisation och alternativ till uppsägningar pågått. Och nu är det arbetet färdigt.

Åtgärdspaketet är omfattande och skulle ge en sammanlagd besparing på 26,8 miljoner kronor. 

Att bena ut alla förändringar som föreslås är inte lätt. Effektiviseringar och anpassningar är ord som återkommer i förslaget.

– Vi försöker verkligen hitta besparingsåtgärder på alla områden så att inte ett område får bära hela bördan, säger Maria Fredriksson.

Som inledde torsdagens pressträff med att berätta om årsredovisningen som kommunstyrelsen fick ta del av i måndags.

– Det är ingen munter läsning. Vi redovisar ett underskott på 37 miljoner kronor. Och om man jämför med övriga 289 kommuner i landet har vi bland de sämsta resultaten om man räknar kronor per invånare, säger hon.

undefined
Maria Fredriksson, kommundirektör berättade under pressträffen att det samlade åtgärdsprogrammet ska ge en besparing på 26,8 miljoner kronor.

När det gäller den kommunala organisationen innehåller förslaget förändringar både politiskt och på tjänstemannasidan. 

Ett av besparingsförslagen i åtgärdspaketet är att lägga ner Servicenämnden, som bland annat hanterar frågor som rör kultur- och fritid, näringslivet, idrott och turism. I samband med detta slås Serviceförvaltningen ihop med Kommunstyrelsens förvaltning. De sammanslagna förvaltningarna kommer att bilda en ny enhet – Servicecenter.

– Det är den största förändringen inom organisationen. Tanken är att den nya enheten ska ta över administrativa uppgifter från förvaltningarna samt ansvara för e-tjänster, bibliotek, kultur, näringsliv och turism, säger Maria Fredriksson.

Utöver organisationsförändringarna blir det stora förändringar på kultur- och fritidssektorn. Öppettiderna på biblioteket i Söderköping kommer att minska med 5-10 timmar i veckan – samtidigt som filialbiblioteken i Östra Ryd och Mogata läggs ner.

När det gäller barn- och utbildningsnämnden innehåller åtgärdspaketet en besparing på 7,8 miljoner kronor. 

Utöver det omtalade beslutet att slopa de studieförberedande linjerna på Nyströmska innefattar förslaget bland annat en minskning av utbudet på Kulturskolan.

undefined
Tuula Ravander (S), Anders Eksmo, (KD) Martin Sjölander (M) och kommundirektören Maria Fredriksson höll på torsdagsförmiddagen en pressträff om det åtgärdspaket som tagits fram för att få Söderköpings kommuns ekonomi i balans.

En fråga som många säkert ställer sig är vilka tjänster som det aviserade varslet kommer att innefatta. Men det går inte att säga i dagsläget, enligt Maria Fredriksson.

– Vi är inte där än. Det här är ett första steg att presentera den nya organisationen, sedan återstår ett stort arbete med att se över vilka som ska vara i den. I det här åtgärdspaketet finns det förslag som innebär att vi kanske inte behöver varsla så många personer som vi pratat om från början. Och det kommer garanterat kunna lösas med vissa naturliga avgångar, så det är väldigt svårt att säga.

Hur kommer man märka av de här åtgärderna som Söderköpingsbo?

– Man kommer säkert märka av det, det skulle vara konstigt annars. Det som vi har försökt åstadkomma är att behålla det som är lagstadgat och kärnverksamheter. Men vi tittar på kultur- och fritid och besöksnäringen, säger Maria Fredriksson och fortsätter:

– Vi kanske inte kan vara med och arrangera evenemang på samma sätt som vi varit tidigare. Det kommer också märkas utifrån att Kulturskolan får ett minskat utbud. Och att det blir ett sämre underhåll på våra gator, parker och fastigheter. 

undefined
Martin Sjölander (M) kommunstyrelsens ordförande tycker det är tråkigt med de neddragningar som förslaget innebär men anser att de är nödvändiga.

Kan det bli fler besparingar framöver?

– Det måste jag tyvärr säga att det kan bli. När vi börjar blicka framåt mot 2025 ser vi att det är ungefär 36 miljoner kronor som saknas och det här paketet handlar om 27 miljoner. Så det kan vi inte utesluta.

Du har tidigare varit ekonomichef i kommunen. Finns det anledning för dig att vara självkritisk?

– Absolut. Det är självklart att en tjänsteman i en ledande ställning måste vara självkritisk till att man inte har sett signalerna tillräckligt tydligt i ett tidigt skede.

Det slutgiltiga beslutet om åtgärdspaketet kommer att tas under kommunfullmäktiges sammanträde i maj, efter att ha passerat nämnderna och kommunstyrelsen. Men klart är att samtliga partier i den styrande majoriteten (M, S och KD) står bakom det.

– Det är såklart tråkigt att vi har hamnat i den här situationen, men vi måste vidta åtgärder för att komma i balans med ekonomin, säger Martin Sjölander.

Samtliga besparingar

Kommunala organisationen – 3,1 miljoner kronor

Kommunstyrelsen – 1 miljon kronor

Barn- och utbildningsnämnden – 7,8 miljoner kronor

Socialnämnden – 6,5 miljoner kronor

Servicenämnden (läggs ner) – 7 miljoner kronor

Samhällsbyggnadsnämnden – 1,4 miljoner kronor

Totalt: 26,8 miljoner kronor

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!