Projektet får nej – kommunen stöttar inte

Föreningen Vattenbrukscentrum Ost ansökte om bidrag till ett växtodlingsprojekt med musslor som gödning, men fick nej. "Det är tråkigt att kommunen inte vill vara med och utveckla näringen", säger projektledare Mats Emilsson.

Sankt Anna 8 oktober 2019 08:30

I Sankt Anna pågår sedan flera år tillbaka ett projekt med musselodling på rep. Arbetet började inom EU-projektet Baltic Blue Growth, men drivs sedan i våras av den ekonomiska föreningen Vattenbrukscentrum Ost. Skörden har varit god och musslorna har gjort sitt jobb med att rena Östersjön från kväve och fosfor, men fortfarande är det osäkert vad som är den bästa avsättningen för musslorna. 

– Vi håller på med ett växtodlingsförsök tillsammans med Hushållningssällskapet i Östergötland, där vi ska använda dem som gödning. Vi behöver mer fakta och då ska hushållningssällskapet göra växtodlingsrutor och testa det under två, tre år, säger Mats Emilsson.

 

Ansökan om pengar gällde 156 000 kronor, men kommunstyrelsen har valt att säga nej till att stödja projektet ekonomiskt. Motiveringen är att det i reglementet står att man inte lämnar bidrag till föreningar "vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlems yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen".

Hur påverkar avslaget projektet?

– Vi försöker gå vidare på annat sätt, men det är tråkigt att kommunen inte vill vara med och utveckla näringen och musselodlingen i Sankt Anna.

Mats Emilsson betonar att föreningen inte har några egna pengar, utan måste leva på bidrag från exempelvis EU, regionen eller kommunen. 

– Musselodlingen är en stor grej för lilla Sankt Anna och vi har fått gott renommé i Europa genom Baltic Blue Growth, det var vi som lyckades bäst av allihop. Det här är en framtidsbransch, säger Mats Emilsson. 

– Det tycker jag att kommunen skulle vara väldigt intresserade av, att vara med i framkant på den utvecklingen.

 

Men kommunalråd Börje Natanaelsson (M) försvarar beslutet med att det hade varit emot kommunens riktlinjer att stödja projektet. 

– Det är många som bedriver olika projekt och som i så fall skulle komma ifråga. Tjänstemannen som beredde frågan ansåg i alla fall att det var emot våra riktlinjer att stödja projektet och det blev egentligen ingen diskussion om det, säger han.

Musselodlingen har ju på ett sätt satt Sankt Anna på kartan, borde inte kommunen vilja stödja en sådan verksamhet?

– Jo, det har vi gjort tidigare. Både med arbetskraft och med hjälp till länsstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa