De får inte överklaga mastbygget

Aspöjabor har inte rätt att överklaga den 72 meter höga mast som fått bygglov på ön. Det har Mark- och miljödomstolen slagit fast.

Masten kommer synas över hela ön, men alla närboende har inte rätt att överklaga.

Masten kommer synas över hela ön, men alla närboende har inte rätt att överklaga.

Foto: Louise Åsenheim

Sankt Anna2019-12-05 21:00

Som vi tidigare berättat har Söderköpings kommun gett bygglov till en 72 meter hög mast och två teknikbodar inom strandskyddat område på Aspöja. Två fastighetsägare vars hus ligger 730 meter respektive 850 meter från den tänkta masten anser att de också borde ses som sakägare och har överklagat saken till Mark- och miljödomstolen.

De anser att kretsen klagoberättigade borde omfatta alla boende på ön då en mast, i höjd motsvarande ett hus med 27 våningar, är väl synlig över landskapet.

Länsstyrelsen har dock tidigare beslutat att masten inte berör fastighetsägarna på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga och Mark- och miljödomstolen går på deras linje.

Karta: Aspöja
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!