Renovering av Tingshuset pågår

Tingshuset håller på att renoveras både ut- och invändigt. När det blir klart är det socialkontoret som flyttar in.

Renovering 27 augusti 2019 18:45

Under förra sommaren pågick bland annat marksanering och installation av hiss i det gamla tingshuset och under hösten flyttade planeringsenheten på åtta personer in i kontoren på bottenplan. Nu har de flyttat ut igen och Tingshuset är återigen föremål för renovering. Huset är "inpackat" för en fasadrenovering, vilken beräknas vara klar i november. När renoveringen är klar kommer socialkontoret att flytta in.

– Vi gör även i ordning invändigt för att det ska passa verksamheten och fräschar upp lokalerna, säger Peter Wall, projektledare.

När kommer inflytt att ske?

– Det kan jag inte svara på just nu, säger Peter Wall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa