Uppror bland vårdanställda efter avtalslöften

Nytt avtal skulle ge extra lönesatsningar på vårdanställda. Men nu är det upprorsstämning, enligt Vårdförbundet i Östergötland.

Emma Klingvall, avdelningsordförande på Vårdförbundet Östergötland, uppmanar arbetsgivaren Region Östergötland ta sin del av ansvaret i det nya avtalet som tecknades i juni.

Emma Klingvall, avdelningsordförande på Vårdförbundet Östergötland, uppmanar arbetsgivaren Region Östergötland ta sin del av ansvaret i det nya avtalet som tecknades i juni.

Foto: Sebastian Geijer

Östergötland2019-09-10 06:00

I maj tecknade Vårdförbundet ett nytt avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Strax före midsommar hade även ett lokalt avtal tecknats mellan Region Östergötland och Vårdförbundet i Östergötland. Parterna var överens om att satsa på personer som är definieras som “särskilt yrkesskickliga”.  Avtalet gäller från 1 april 2019 och enligt Vårdförbundet är målet att särskilt yrkesskickliga skulle få 10 000 kronor mer i månaden.

Nu ser man över lönerna inom regionen men enligt uppgift från anställda ska ledningen ha gått ut med information om att man inte kommer att förhålla sig till det centrala avtalet då budgeten för i år redan är lagd.

– Vi får signaler från flera håll att det inte finns några pengar. Det råder upprorsstämning hos alla vi företräder och man är jättebesviken, säger Emma Klingvall, avdelningsordförande på Vårdförbundet i Östergötland.

Enligt uppgift till redaktionen har beskedet om att det saknas pengar  lett till stor besvikelse och att personal pratar om att säga upp sig eller gå i pension.

– Arbetsgivaren måste ta sin del av ansvaret och prioritera pengar till lönerna när vi har det avtalet vi har, säger Emma Klingwall.

Zilla Jonsson, HR-direktör inom Region Östergötland förstår att förväntningarna har varit höga. I den löneöversyn  som nu görs följer regionen avtalet genom att identifiera särskilt yrkesskickliga enligt den definition som man tagit fram gemensamt med Vårdförbundet. Men vad det genererar i för kronor är inget som framgår i det nya avtalet.

– Vi har en överläggning utifrån det avtal som finns och där finns inga siffror satta, säger Zilla Jonsson. Vårdförbundet har på nationell nivå drivit på det här med tio-tusen-kronan men vi har en ekonomisk verklighet som vi behöver förhålla oss till. Och eftersom det här avtalet blev klart innan sommaren så har vi en budget för året att följa.  Det kommer inga extrapengar till det här. Sedan får vi se vad som händer nästa år, säger hon.

En av de anställda i regionen är Sebastian Geijer, specialistsjuksköterska på Intensivvårdsavdelningen där man  brottats med bemanningsproblem. Han är även facklig representant i styrelsen i Vårdförbundet Östergötland. Han tror att arbetsgivaren gör ett stort misstag att inte göra extra lönesatsningar redan i år.

– Annars tror jag tyvärr att det är ännu fler som kommer att sluta. Första året ar stort signalvärde för att visa att man tar situationen på allvar. 

I juni tecknade Region Östergötland avtal med Vårdförbundet Östergötland, men nu verkar de extra lönesatsningar man tidigare har diskuterat skjutas på framtiden.
I juni tecknade Region Östergötland avtal med Vårdförbundet Östergötland, men nu verkar de extra lönesatsningar man tidigare har diskuterat skjutas på framtiden.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!