Samarbete mellan städerna upphör

Det östgötska samarbetet kring löner och upphandling föreslås upphöra vid årsskiftet.

Östergötland 8 oktober 2019 16:30

2008 bildade Norrköping och Linköping ett gemensamt lönecenter. Året efter följde ett upphandlingscenter. Målet var samordningsvinster, stordriftsfördelar och minskad personalomsättning i det samägda kommunalförbundet med ett 40-tal anställda.

Nu är tongångarna annorlunda. Fullmäktige i Norrköping och Linköping föreslås fatta beslut om att samarbetet upphör till årsskiftet. Upphandlingarna ska därefter skötas inom respektive kommun och lönecenter övergår till Norrköping samtidigt som Linköping under en omställningsperiod på tre år köper in lön- och personaladministration.

 

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, och kollegan i Norrköping, Lars Stjernkvist (S), nämner olikheterna mellan städerna som en anledning till att samarbetet kring upphandlingarna inte fungerat optimalt.

– Bara fyra procent av de upphandlingar som görs är gemensamma. Det finns politiska skillnader på vilka sociala krav vi vill ställa, säger Niklas Borg.

Inte heller stordriften är något argument längre, enligt Stjernkvist.

– Det finns en poäng med att de som sköter en upphandling finns nära verksamheten.

 

Är det här ett misslyckande?

– Den som vill kan förstås använda det som ett slagträ. Men jag vill påstå att på de områden där samverkan verkligen betyder något har vi aldrig jobbat så nära tillsammans som nu, säger Borg. 

Stjernkvist håller med.

– Jag ser inte detta som något misslyckande. Vi fortsätter vår samverkan på områden där det fungerar bra, som kollektivtrafik, näringslivsfrågor och  räddningstjänst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Läs mer!

Erik Jersenius: Kommer regeringens kulturpolitik verkligen göra Sverige mer svenskt?

Profilbild

Kritiserade nedläggningsbeslutet rivs upp av nya styret: Här återuppstår busslinjerna

Kritiserade nedläggningsbeslutet rivs upp av nya styret: Här återuppstår busslinjerna
Visa fler
Ämnen du kan följa