Östgötatrafiken lägger ansvar på bolagen

Östgötatrafiken menar att man tar till sig av förarnas kritik, men man lägger en del av ansvaret på bolagen som kör färdtjänst.
Östgötatrafiken menar att man tar till sig av förarnas kritik, men man lägger en del av ansvaret på bolagen som kör färdtjänst.

Östgötatrafiken menar att man tar till sig av förarnas kritik, men man lägger en del av ansvaret på bolagen som kör färdtjänst.

Östergötland 13 september 2019 06:00

Mattias Näsström är trafikoperativ chef på Östgötatrafiken. Han menar att det är utförarna som ansvarar för chaufförernas arbetsmiljö.

– Arbetstiden är oftast beroende på vilka fordonsscheman som vi lägger ut. Sedan avtalsstarten har vi haft en dialog med trafikföretagen om fordonsscheman och vi har efter synpunkter justerat några av dem och minskat antalet delade fordonsscheman. I de fall det inte påverkar tillgången på fordon, men hjälper trafikföretagen att upprätta förarscheman, så strävar vi givetvis efter samsyn. I andra fall kan vi inte schemalägga fordon på tider när det inte finns behov, bara för att det hjälper trafikföretagens förarscheman. Det skulle i så fall innebära att vi i vissa fall skulle schemalägga fordon som kostar skattebetalarna pengar, men står helt overksamma och utan uppgift.

 

Vi har pratat med förare som valt att lämna branschen på grund av stress. Vilket ansvar är ert när det gäller detta?  

– Det kan vara lätt att peka ut oss som ansvariga, men då förstår man inte hela kedjan. Vi har ansvar för planeringen av uppdragen, men sedan är det upp till trafikföretagen att ta sitt arbetsgivaransvar och ansvar för de höjda kraven på exempelvis förarnas utbildning. Men om vi upptäcker direkta felaktigheter i exempelvis körtider så rättar vi till det. Vi är i dialog med de trafikföretag som anser att de inte får ihop sina scheman.  

Är inte planeringen något som ligger på ert bord?

– Planering av fordonsscheman ligger på vårt bord, men inte förarnas arbetsscheman. Det är trafikföretagens ansvar.

Hur tar ni till er av förarnas kritik?

– Vi tar till oss det som berör vår del av uppdraget. Tilläggas bör också att färdtjänsten fungerar utmärkt i vissa områden av länet.

 

Är delade turer ett brott mot kollektivavtal? Ja eller nej?

– Kollektivavtalet är mellan arbetsgivarna och facket. Det tolkas inte av oss.

Han fortsätter:

– Hur man exakt löser varje enskild förares arbetstidsschema är inte vårt ansvar, så länge man följer kollektivavtalet. Om vi schemalagt något fordon med några timmar på morgonen, sedan ett längre avbrott för att sedan ha ett fordonschema igen, kan det lösas på olika sätt. Förare kan schemaläggas vissa dagar med kortare tjänster, vissa dagar med längre tjänster. Vissa korta tjänster kan lösas med timvikarier. I vissa fall kan förare ha andra arbetsuppgifter när ett fordon inte ligger i fordonsschema hos oss.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa