Ingen ambulanshelikopter till Östergötland

Behovet finns men ekonomin sätter stopp. Nu får beslutet att inte investera i en ambulanshelikopter kritik.

Östergötland 2 oktober 2019 08:30

Ambulanshelikoptrar räddar liv och ger en jämlik vård. Dessutom finns samhällsekonomiska vinster. Vid det här laget har nyttan med ambulanshelikopter analyserats i ett flertal utredningar, både på statlig och regional nivå. 

Men trots nyttan säger Sydöstra sjukvårdsregionens samverkansnämnd (Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län) nej till att investera i en gemensam ambulanshelikopter.  

 

Kaisa Karro (S), ordförande i regionstyrelsen i Östergötland samt vice ordförande i Sydöstra sjukvårdsregionens samverkansnämnd kommenterar beslutet per mail:

–Samverkansnämnden tog i fredags beslut om att inte gå vidare med arbetet då de ekonomiska förutsättningarna inte finns. Östgötska patienter kan dock vid behov få vård via ambulanshelikopter från andra län.

 

Idag har Region Östergötland ett avtal med Akademiska sjukhuset i Uppsala och kan beställa ambulanshelikopter därifrån när det behövs. 

Men det räcker inte, enligt kritik från Kristdemokraterna, det tar tid och det handlar om att ge folk i glesbygd samma förutsättningar till akutvård som övriga invånare. 

Partiet har drivit på frågan sedan 2017. I våras lämnade partiet in en motion som resulterade i den nu avslutade utredningen. 

–  Ännu en utredning som bekräftar behovet, konstaterar oppositionsrådet Per Larsson, gruppledare för KD i Region Östergötland.

 

Han är kritisk till samverkansnämndens beslut.

–  Man skyller på ekonomin. Den beräknade kostnaden är 60 miljoner kronor som ska delas på tre regioner. Man ska ha all respekt för pengar men när det handlar om att behovet finns, att man kommer rädda liv, minska behov av rehabilitering, och minska sjukskrivningar efter till exempel en stroke, så måste det finnas andra kostnader som kan minskas.

Per Larsson upplever att det har hängt med ett motstånd mot ambulanshelikopteridén och att det snarare är det som överskuggar beslutet, inte minst eftersom alla experter som utrett frågan har kommit fram till att behovet finns.

– För Östergötland handlar det om runt 20 miljoner. Det kan man ställa mot de 12 miljarder vi har i driftkostnader i vården årligen i Östergötland och med tanke på behov och det man får för pengarna så känns inte det som ett tungt skäl. Det här borde man klara.

I beslutet skriver samverkansnämnden att man ska återkomma  "när de ekonomiska förutsättningarna så medger eller när nya förutsättningar uppstår".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa