Drogade fiskar morskar upp sig

I skuggan av bryggans pålar lurar storspiggen. En av de fiskar som kan bli kaxigare av läkemedelsrester i vattnet, en kaxighet som kan göra att storspiggen ger sig på helt nya byten.

Östergötland 5 november 2019 07:53

Tack och lov är storspiggen, med det något motsägelsefulla namnet, en blott tio centimeter lång fisk. Människor och storspigg har dock en gemensam nämnare som forskare vid Linköpings Universitet upptäckt. Vi påverkas båda av läkemedel som laborerar med hjärnans signalsystem. Men medan vi människor får en noga kalkylerad dos vid behov, så simmar storspiggen omkring i det som inte bryts ner av våra kroppar eller i våra reningsverk – en härlig mix av uppåtpiller, nedåtpiller och P–piller. En blandning som enligt forskarna kan göra att storspiggen tar det där med "stor" lite för långt.

– De skulle kunna vara dumma nog att sticka näsan i vatten där de kanske inte ska vara, i och med att de blir lite mindre rädda för predatorer. Men de kan också prova på lite annan mat, en typisk sak man gör om man är lite modigare, säger Hanne Løvlie som leder den förskargrupp som undersökt om serotonin och dopamin har betydelse för beteende kopplat till personlighet hos storspiggen.

I studien utsattes en grupp fiskar för läkemedel som påverkar dopaminnivåerna, en grupp fick serotoninhöjande medicin, en grupp fick både och för att studera "cocktail–effekten". En grupp fick inga mediciner alls och fungerade som kontrollgrupp. Fiskarna utsattes för doser som uppmätts i Europeiska vatten.

Vilka konsekvenser läkemedlen får i naturen är svårt att säga. Även om den lilla storspiggen blir modigare och kanske försöker sprida sig till nya vatten, så kan samtidigt andra fiskar påverkas på samma sätt och naturen hittar en balans. Men det kan också vara så att andra djur i ekosystemet påverkas på ett annat sätt av den läkemedelscocktail de lever i.

– Egentligen måste vi göra ett stort ekologiexperiment för att veta vad det här får för konsekvenser. Det kan ju ha både för och nackdelar på individnivå, men när man tänker på hela ekosystemet kan det få kaskadeffekter som är väldigt svåra att förutspå.

Linköping ligger i framkant när det gäller att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. En satsning som Hanne Løvlie tycker är bra.

– Vi har nosat på det här med cocktail–effekten med två läkemedel, men egentligen borde man ha mängder av olika kemikalier för att efterlikna en naturlig situation. Vad händer om en drog gör att hjärnan blir känslig och behöver mindre av nästa drog? Då kan man plötsligt få helt andra effekter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa