Delar ut miljoner – för att få bättre vatten

Inget kust- eller havsområde i Östergötland har idag en godtagbar vattenmiljö. Nu kan kommuner och föreningar söka bidrag till olika förbättringsprojekt.

Övergödning leder till algblomning. Nu kan kommuner och föreningar med bra idéer söka bidrag från Länsstyrelsen.

Övergödning leder till algblomning. Nu kan kommuner och föreningar med bra idéer söka bidrag från Länsstyrelsen.

Foto: KUSTBEVAKNINGEN / TT/Arkiv

Östergötland2019-11-27 05:00

Sedan 2009 har kommuner och föreningar med goda förslag för en förbättrad vattenmiljö i sjöar och hav kunnat söka bidrag från Länsstyrelsen. Till 2019 beviljades 25 projekt som fick dela på 11 miljoner kronor. Nu tar Länsstyrelsen in nya ansökningar med deadline 31 december. Exempel på åtgärder kan vara fosfordammar, strukturkalkning, musselodlingar och avloppsplanering.

– Det var kommuner, LRF-föreningar, fiskevårdsföreningar och samfälligheter som gått samman och fixat sina avlopp. De är guld värda och kan sina områden mycket bättre än vad vi kan och ser effekterna där de bor eller arbetar, säger Maria Gustavsson, vattenutredare på Länsstyrelsen.

Fick det någon effekt?

– Vi ser inte effekter på sjöarna. När de ansöker så gör man en uträkning över hur mycket fosfor som det bidrar till att minska. Det ska till ganska mycket innan man ser skillnad i vatten, men många bäckar små.

Problemet stavas övergödning och uppstår när för mycket av näringsämnena kväve och fosfor hamnar i vattnet. Det leder sedan till ökad algblomning och syrebrist i vattnet.

– Det har pågått under så lång tid och då krävs det väldigt mycket för att vi ska få det att gå tillbaka. Men det går framåt. Sen kan jag inte svara på hur mycket som behövs för att det ska bli bra igen.

En statusklassning som görs var sjätte år visade att alla östgötska kustvatten har måttlig status eller sämre. Enligt ett EU-direktiv ska målet vara att alla vatten ska ha god status.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!