Ännu en vargvalp finns i länet

Bilden på vargen är tagen i ett annat sammanhang.
Bilden på vargen är tagen i ett annat sammanhang.

Två har blivit tre. Ännu en vargvalp har av Länsstyrelsen i Östergötland konstaterats finnas i vargreviret Långbogen.

Östergötland 8 november 2019 20:30

Vi har vid flera tillfällen under hösten berättat om vargreviret mellan Finspång och Borensberg, som enligt Länsstyrelsen i Östergötland är det första vargreviret i länet i modern tid. Ett vargpar har sedan vintern 2017/2018 funnits i området och under hösten har det också visat sig att paret fått valpar.

Tidigare har två valpar konstaterats finnas i området. Detta efter att spillning från djuren hittats vid en gård norr om Stjärnorp den 18 september och därefter analyserats. Nu finns, enligt länsstyrelsen, bevis för att ytterligare en valp finns i området. Länsstyrelsen förklarar på sin hemsida, vilket P4 Östergötland tidigare under fredagen berättade om, att man med hjälp av en inventeringskamera kunnat se att fem vargar, varav tre valpar, passerat tidigare under hösten. Kameran tömdes den 7 november.

Länsstyrelsen har konstaterat att tamdjur i området angripits av varg vid tre tillfällen under de senaste månaderna. Om det hade kunnat klarläggas att angreppen hade gjorts av en och samma individ hade skyddsjakt kunnat övervägas, vilket får göras om tre angrepp från samma individ skett under en sexmånadersperiod. Länsstyrelsen menar dock, vilket framgår av information på deras hemsida, att det inte är klarlagt att en och samma varg är skyldig till angreppen på tamdjur. Man förklarar dock att man gör en ny bedömning av läget efter varje anmält angrepp.

Den 1 oktober inledde länsstyrelsen en inventering av varg i reviret.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa