Koalition för Östergötland beslutade i sin finansplan 2018-2020 att ge hälso- och sjukvårdsnämnden ytterligare 45 miljoner kronor för nära vård. Nu vill man styra över 20 miljoner av dessa pengar till länets vårdcentraler.

– Fem miljoner föreslås fördelas utifrån socioekonomi, fem miljoner utifrån andelen listade äldre och tio miljoner fördelas generellt mellan vårdcentralerna. Fokus är att öka tillgängligheten, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt Kaisa Karro gör man den här nya fördelningen för att skapa en mer likvärdig vård. Vårdcentraler som har många listade patienter med tyngre vårdbehov behöver få förstärkning, menar hon.

Artikelbild

| Tillgänglighet. Pengarna till vårdcentralerna ska öka tillgängligheten, uppger styrande Koalition för Östergötland.

Men 20 miljoner kronor är väl inte så mycket pengar?

– På sikt behöver vi komma att styra över ännu mer pengar till vårdcentralerna för att skapa en mer jämlik vård i länet, säger hon.

Den politiskt styrande majoriteten i regionen vill inte exakt styra hur pengarna ska användas. Enligt Kaisa Karro är det upp till varje vårdcentral att bestämma själva. Men det handlar om att införa nya arbetsmetoder för att bättre möta de demografiska utmaningarna, behovet av god tillgänglighet, hälsofrämjande insatser och medborgarnas behov av samordning av vård.

– Det kan vara att förstärka personalen. Att man anställer en läkare till eller någon annan viktig yrkeskategori. Fast det är upp till den enskilda vårdcentralen att bestämma hur man vill göra. säger hon.

Artikelbild

| Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslut i frågan kommer att tas i slutet av januari och sen räknar Kaisa Karro med att åtgärderna ska sätta igång så snabbt som möjligt.

– Jag kan inte se att det ska behöva dra ut på tiden särskilt mycket, säger hon.