Ny anläggning bäddar för fler bostäder

Eon flyttar sin sin fjärrvärmeanläggning från hamnen ut till Ingelsta. Därmed kan kommunen fortsätta etablera Inre hamnen som bostadsområde.

12 februari 2019 17:30

Hösten 2021 ska Eons nya produktionsanläggning på Ingelsta (Kiselgatan) kunna börja ersätta den nuvarande anläggningen Skeppsdockan (östra Saltängen).

– Det här är bra på två sätt; dels så blir det en övergång till hållbart fjärrvärme och dels möjliggör det för vår planerade utbyggnad i Inre hamnen, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den första etappen av Inre hamnen är som bekant redan påbörjad. I och med att Eon nu flyttar på sin anläggning så kan kommunen börja planera för nästa etapp.

– Först och främst krävs det ju sanering i det här området. Men när allt är klart ska Inre hamnen rymma cirka 3 000 bostäder, säger Stjernkvist.

Eon investerar 350 miljoner kronor i sin nya anläggning, som kommer att bestå av en biooljepanna på 70 MW och option på en ytterligare panna. Den kommer fungera som spets och reserv för leverans av fjärrvärme. Huvuddelen av Eons produktion kommer fortfararande ske i Händelöverket, som är ett kraftvärmeverk.

I dag finns två reserv- och spetsanläggningar för produktion av värme; Skeppsdockan och Navestad.

– Skeppsdockan är oljeeldad, medan vår nya anläggning på Ingelsta kommer att eldas med bioolja. Investeringen går hand i hand med att vi år 2025 enbart ska erbjuda hundraprocentig återvunnen och förnybar energi, säger Marc Hoffman, Sverigechef på Eon.

Den nya anläggningen kan vid själva byggnationen resultera i ett 50-tal arbetstillfällen.

– Men det är lite svårt att säga just nu vad som behövs i de olika delarna av byggandet, säger Jonas Lind, produktionschef på Händelöverket.

Hur det blir med Bråvallaverket (gamla fjärrvärmeverket i södra hamnen) är ännu inte bestämt. Eon har gett kommunen köpoption på stora delar av kvarteret Triangeln, vilket öppnar upp för en framtida stadsutveckling av området.

– Bråvallaverket är ett klassiskt landmärke för Norrköping som jag gärna ser står kvar, oavsett vad det blir för verksamhet där, säger Lars Stjernkvist om Norrköpings högsta byggnad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Jensen

Ämnen du kan följa