"Vi kan inte ha ett skuggsamhälle"

Polisen använder sig bland annat av tips för att verkställa migrationsärenden.

Det är gränspolisen som får i uppdrag av Migrationsverket att verkställa beslut om utvisning eller avvisning.

Det är gränspolisen som får i uppdrag av Migrationsverket att verkställa beslut om utvisning eller avvisning.

Foto: TT

Norrköpings kommun2019-12-02 06:00

Efter att ha levt i drygt fyra år som gömd kom polisen och hämtade familjen Kamberi. Det är gränspolisen som får i uppdrag att verkställa domstolsbeslut om avvisning eller utvisning.

– I de allra flesta fallen går det lugnt till. De personer som vi hämtar är ju medvetna om att de befinner sig illegalt i Sverige, säger Ulrika Johansson, chef för gränspolissektionen i Region Öst.

Hur jobbar ni aktivt för hitta de här människorna?

– Vi har ju inte resurser att förutsättningslöst åka runt och leta, det kräver oftast att vi har information om var de här människorna kan tänkas befinna sig. Vi får in en hel del tips och vi tittar på andra omständigheter, om personerna har någon familj här i landet, säger Ulrika Johansson.

Polisens arbete med migrationsärenden ska enligt direktiven utgå från "ett humant, medmänskligt och rättssäkert bemötande".

Hur ser ni på de här arbetsuppgifterna?

– Vi ser det här som en del av polisens jobb. Vi är ju den myndighet som har rätt att använda tvångsmedel, även om det är sällan att vi behöver använda fysiskt våld.

– Finns det beslut om att personer inte får vistas i Sverige så är det vårt jobb att se till att de verkställs. Vi kan inte ha ett skuggsamhälle, säger Ulrika Johansson vidare.

2018 hade region Öst cirka 1 000 inkommande migrationsärenden.

– Enligt statistiken verkställde vi 450 ärenden 2018. Men det är ju inte säkert att det handlar om samma personer, en del kan ju vara gamla ärenden som vi kunnat verkställa, säger Ulrika Johansson.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!