"Vi hade inte fog för att utdela en varning"

Den helhetsbild som kom fram under förhandlingen gav inte fog för att utdela någon skriftlig varning till skyddsombudet, enligt arbetsgivaren.

Norrköpings kommun 3 oktober 2019 06:00

Peter Warma, områdeschef för verksamheter för personer med funktionsnedsättningar i Norrköpings kommun, ger sin bild av förhandlingen gällande avstängning och skriftlig varning för skyddsombudet på ett LSS-boende. 

Vad var det som gjorde att ni hävde avstängningen och inte utdelade en varning? 

– Jag kan inte kommentera enskilda ärenden, men utifrån att vi lyssnade på alla historier skapade vi oss en helhetsbild. Och vi hade inte fog för att utdela en varning.

Sett i efterhand – var det rätt att stänga av personen? 

– Det är omöjligt att säga om det var rätt eller fel. 

Skyddsombudet är bland annat kritiskt till att han inte erbjudits kontakt med företagshälsovården. Varför blev han inte det? 

– Han har inte påtalat det behovet. Och han har blivit erbjuden det nu. 

Är det något ni önskar att ni gjort annorlunda i det här fallet? 

– Vi pratar ju alltid med den det berör, men det som är olyckligt i det här fallet är att det dragit ut på tiden. Det var svårt att hitta en tid. 

Hade beslutet om avstängningen att göra med att det var ett skyddsombud som påtalat brister i arbetsmiljön? 

– Nej, det hade inte med saken att göra överhuvudtaget. Och inte heller att han kontaktat media, för det visste jag inte om innan, och det är inget vi eftersöker. 

Skyddsombudet hoppas bli rentvådd nu. Har du någon tanke om att upprätta honom? 

– Det får vi ta i en dialog med honom hur han känner och vad han behöver, så att han känner sig trygg i sin arbetsroll. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Läs mer!

Larmade om vanvård av dementa inom kommunen – nu har Mona sagt upp sig: "Jag har inte ens ilska kvar, bara total uppgivenhet"

Larmade om vanvård av dementa inom kommunen – nu har Mona sagt upp sig: "Jag har inte ens ilska kvar, bara total uppgivenhet"

Avgående nämndordföranden: "Att Mona slutar är ett misslyckande" • Så vill nya styret få ordning på demensvården

Avgående nämndordföranden: "Att Mona slutar är ett misslyckande" • Så vill nya styret få ordning på demensvården
Visa fler
Ämnen du kan följa