Utbildningen blir kvar – trots hyressmällen

SFI-undervisningen blir kvar på S:t Olofsskolan efter renoveringen – trots tredubblad hyra. Men det är politisk oenighet kring beslutet.

Norrköpings kommun 14 november 2019 21:30

Den hårt slitna St Olofsskolan ska renoveras och under tiden flyttas SFI-undervisningen till Ebersteinska skolan. Efter upprustningen av St Olofsskolan beräknas hyran öka från dagens 2,7 miljoner kronor till 8,5 miljoner kronor per år. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade på torsdagen att SFI-verksamheten ändå ska fortsätta i den kommunägda skolan även efter renoveringen.

– Att hyra externt skulle bli betydligt dyrare, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), nämndens ordförande.

Enligt de beräkningar som kommunens eget fastighetsbolag Norrevo gjort skulle en sådan hyra handla om mellan 12 och 14 miljoner kronor per år. 

Det finns inte heller andra lämpliga lokaler som ägs av kommunen, enligt Norrevo som är det kommunala bolag som ansvarar för renoveringen av St Olofsskolan och som också sätter lokalhyran.

Moderaterna, som egentligen vill sälja den kommunägda St Olofsskolan,  reserverade sig tillsammans med Sverigedemokraterna mot beslutet till förmån för det egna förslaget – att utreda om det finns billigare och ändå ändamålsenliga lokaler för SFI-undervisning i andra delar av staden. Oavsett om dessa är kommunägda lokaler eller om de ägs av andra.

I yrkandet skriver Moderaterna att besparingskraven på samtliga nämnder inte var kända när beslutet om att renovera S:t Olofsskolan fattades. Dessutom menar de att SFI är en verksamhet vars verksamhet varierar över tid och därför måste det finnas en flexibilitet i hur verksamheten organiseras.

Eva-Britt Sjöberg menar att det i så fall är en fördel att hyra i kommunens egna lokaler.

– Förutom i S:t Olofsskolan bedriver vi SFI-undervisning i Vrinnevi Park. Skulle behovet av platser minska kan vi även minska på externt hyrda lokaler och flytta eleverna till S:t Olofsskolan, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Det yttre är viktigt - Politikerna behöver ställa frågor om fasaden

Det yttre är viktigt - Politikerna behöver ställa frågor om fasaden

Centerns nya toppnamn är redo: "Det som hände då är ju... det irriterar oss"

Centerns nya toppnamn är redo: "Det som hände då är ju... det irriterar oss"

Budskapet till Norrköpingsborna: "Inga sparkrav – men heller inga satsningar" ✔Festen fortsätter ett år till ✔Men baksmällan närmar sig

Budskapet till Norrköpingsborna: "Inga sparkrav – men heller inga satsningar" ✔Festen fortsätter ett år till ✔Men baksmällan närmar sig

Så ska Inre hamnen leva dygnet runt: "Bara bra med inte enbart bostäder"

Så ska Inre hamnen leva dygnet runt: "Bara bra med inte enbart bostäder"

Ledare: Skandalös trafikinfarkt är Kvartettens ansvar

Skandalös trafikinfarkt är Kvartettens ansvar
Visa fler