Två plan kom för nära varandra i luften

Ett passagerarplan kom för nära ett ultralätt flygplan. Nu har ärendet granskats.

Ett plan från München, ej det på bilden, höll på att kollidera med ett lättflygplan vid inflygningen till Norrköping i oktober förra året.

Ett plan från München, ej det på bilden, höll på att kollidera med ett lättflygplan vid inflygningen till Norrköping i oktober förra året.

Foto: Thomas Möller

Norrköpings kommun2019-10-09 18:00

I oktober 2018 inträffade ett allvarligt tillbud i luften strax söder om Norrköping, det fastslår Statens haverikommission i en rapport. Det var när ett plan från München, med 21 personer ombord, påbörjade sin inflygning som tillbudet skedde. 

Enligt haverikommissionens rapport började plötsligt Münchenplanet att svänga vänster – i västlig riktning – utanför kontrollzonen och sjönk till ett luftrum där flygledningen inte kommunicerade med trafiken. I det läget närmade man sig ett ultralätt flygplan från Norrköping med en person ombord. 487 meter över havet uppstod ett kollisionstillbud.

Efter en stund såg piloterna på Münchenplanet det andra planet rakt framför sig på ett avstånd om drygt 1,6 kilometer och med en höjdskillnad på cirka 200 fot (cirka 60 meter). Efter händelsen kunde Münchenplanet utföra en normal landning utan personskador eller skador på flygplanen.

Anledningen till att passagerarplanet svängde och sjönk berodde, enligt utredningen, på att det fångade upp en falsk ILS-signal (navigationshjälpmedel som används vid inflygning och landning). Flygledaren hann, enligt rapporten, inte korrigera planets felaktiga navigering, då det var oklart hur inflygningen skulle utföras. 

Rapporten konstaterar att tillbudet orsakades av att "planering och uppföljning av inflygningen inte utfördes på ett ändamålsenligt sätt". Vidare skriver man att bidragande orsak till kollisionstillbudet var "bristande kännedom om falska ILS-signaler". I rapporten riktas ingen kritik mot någon enskild person.

Karta: Norrköpings flygplats
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!