Tre fastigheter har köpts in i förtid

Sjukdom, skilsmässa eller dödsfall kan vara skäl till förtida inlösen av enskilda personers mark som kan komma att användas för nya vägar eller järnvägar.

Norrköpings kommun 27 november 2019 18:00

En ny järnväg ses som ett samhällsintresse större än enskilda markägares ägande. Men det är först när järnvägsplanen har vunnit laga kraft som Trafikverket kan köpa in marken. Järnvägsplanen beskriver vilken sträckning järnvägen ska ha.

För markägarna kan det betyda en oviss väntan under många år. Men det går att begära att Trafikverket löser in hela eller delar av fastigheten innan järnvägsplanen är klar. Det som Maria Svensson i Stenkullen vill göra.

– Trafikverket har träffat Maria Svensson vid ett flertal tillfällen de senaste åren där de redogjort för Ostlänkens planering, tidsplaner, pågående arbetet och möjligheten till förtida inlösen, säger Jonas Glaumann, Trafikverkets ansvarige för markfrågor vid byggandet av Ostlänken.

Trafikverket har köpt in två fastigheter i Kolmården och en industrifastighet i Norrköping i förtid av särskilda skäl, plus flera på andra sidan Norrköping. Jonas Glaumann går inte in på skälen i de enskilda fallen men svarar rent generellt om när ett sådant inköp kan bli aktuellt:

– Oftast handlar det om sjukdom där man inte längre klarar att ta hand om sin fastighet och inte kan sälja till det pris som det skulle vara om det inte fanns några planer på intrång.

För att regeln om särskilda skäl inte ska tolkas alltför olika inom myndigheten förs, enligt Jonas Glaumann, hela tiden diskussioner om de olika fallen.

– Kanske har vi med tiden blivit lite striktare när det gäller tolkning av särskilda skäl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa