Tävling avgör vem som ska få bygga här

När fotbollsplanerna är borta väntar nu bostadsbyggande vid Fyrby.

Norrköpings kommun anordnar nu marktilldelningstävling för flerbostadshus vid Fyrby.

Norrköpings kommun anordnar nu marktilldelningstävling för flerbostadshus vid Fyrby.

Foto: Hanna Borglund

Norrköpings kommun2019-12-04 11:00

Klockan 12.00 den 14 februari 2020. Där har ni deadline för de aktörer som vill bygga flerbostadshus inom fastigheten Fiskeby 4:3 vid Fyrby.

Den som vill vinna kommunens marktilldelningstävling ska anpassa sig till den detaljplan som möjliggör cirka 150 bostäder i form av villor, parhus, radhus och kedjehus samt två flerfamiljshus. Flerfamiljshusen får vara fyra våningar höga – vilket tidigare väckt irriation bland de som bor i området.

Boende överklagade detaljplanen på grund av både fyrvåningshus och tvåvåningshus, men i februari 2018 vann detaljplanen laga kraft. Det har även funnits stor oro kring vad som ska hända med kolonilotterna i området, men som vi tidigare rapporterat kommer merparten av kolonilotterna att finnas kvar. 

Bostadsbyggandet blir möjligt tack vare att fotbollsverksamheten flyttade väster om Finspångsvägen, när Eneby BK lämnade sin klassiska hemmaarena "Wembley". I området byggs även ett LSS-boende och inom kort påbörjas byggnationen av en skola.

Kommunen vill att tävlingen ska ge genomtänkta lägenheter, en funktionell och grönskande utemiljö samt bra parkeringsmöjligheter. Man vill se "ett småskaligt arkitektoniskt uttryck, men samtidigt utropstecken som annonserar området".

På andra sidan Finspångsvägen i Tråbrunna planeras det att byggas ungefär 40 nya bostäder, i form av villor, radhus eller parhus, på sikt planeras även en ny skola och ett äldreboende där.

De två tävlingstomterna är cirka 5 330 samt cirka 4 685 kvadratmeter. Tidigast möjliga byggstart är hösten 2020.

Totalt handlar det om två tävlingstomter med plats för cirka 200 nya bostäder.
Totalt handlar det om två tävlingstomter med plats för cirka 200 nya bostäder.
Karta: Finspångsvägen
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!