Svårt att flytta på Ostlänken

Trafikverket vill ha synpunkter på Ostlänkens dragning från Stavsjö till Loddby. Men möjligheten att påverka är liten.

Marianne Fredriksson Stoor och Klas Fredriksson tar med stort intresse del av informationen om Ostlänken. De är odelat positiva till projektet.

Marianne Fredriksson Stoor och Klas Fredriksson tar med stort intresse del av informationen om Ostlänken. De är odelat positiva till projektet.

Foto: Annika Flood

Norrköpings kommun2019-12-06 06:00

Under två kvällar har Trafikverket bjudit in till samrådsmöten i Folkets hus i Åby. I stora salen finns skärmar uppställda som visar all tänkbar information om Ostlänken från Stavsjö till Loddby. Personal från både Trafikverket och kommunen svarar på besökarnas frågor. I en mindre sal intill hålls en samlad information och där visas en VR-modell över hur Ostlänken kommer att se ut i landskapet.

Det är många som har kommit för att ta del av uppgifterna. I sorlet hörs både oroliga och nyfikna frågor.

Vad säger du till dem som känner en uppgivenhet över att det är så liten möjlighet att påverka?

– Järnvägen ligger där den ligger av en anledning. Det krävs väldigt tunga argument för att man ska putta järnvägen åt sidorna, uppåt eller nedåt. Järnvägen är styv och flyttar man på ett ställe kan det få påverkan en kilometer bort. Det man kan ha synpunkter på i det här läget är utformningen av markanspråken, hur vi utformar broar, vägar och så vidare, förklarar Axel Werner, som är projektledare för Ostlänkens dragning genom Norrköping.

Marianne Fredriksson Stoor och Klas Fredriksson står och bläddrar i miljökonsekvensbeskrivningen.

– Den är otroligt väl genomarbetad, det är intressant att ta del av all kunskap. Vi är odelat positiva till Ostlänken och är här för att vi är intresserade av projektet, säger paret.

Under hela samrådstiden fram till 5 januari 2020 har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter, som därefter ska sammanställas och bearbetas.

Axel Werner är projektledare på Trafikverkt för Ostlänkens dragning genom Norrköping.
Axel Werner är projektledare på Trafikverkt för Ostlänkens dragning genom Norrköping.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!