Storfartyg har lagt till i Norrköpings hamn

Vid middagstid på måndagen den 2 december kom ett av de största fartyg som anlöpt Pampushamnen i Norrköping. Fartyget M/T Selini är 228 meter långt.

M/T Selini är 228 meter lång och 33 meter bred är här på bilden på väg in i mot Norrköpings hamn.

M/T Selini är 228 meter lång och 33 meter bred är här på bilden på väg in i mot Norrköpings hamn.

Foto: Nils Sjödin

Norrköpings kommun2019-12-02 21:32

Farleden in till Norrköpings hamn tillåter fartyg upp till 260 meter. 228 meter mäter tankfartyget M/T Selini som vid 13-tiden på måndagen lade till i Pampushamnen.

– Det här fartyget är ett av de större som kommer in till Norrköpings hamn. Men vi har årligen ett antal fartyg, och då både tankfartyg och containerfartyg, i den här storleksklassen, säger Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings hamn.

Enligt Ola Hjärtström blir fartygen allt större för att få en större fraktkapacitet.

– Vi har en hamn som har en kapacitet att ta emot stora fartyg så boende längs Bråviken kan komma att se mer av detta även i framtiden, säger Ola Hjärtström.

Behöver Norrköping kunna ta in ännu större fartyg framöver?

– På sikt tittar vi framför allt på frågan om hur vi kan hantera bredare fartyg, för vi ser att tendensen går åt det hållet, säger Ola Hjärtström.

Farleden tillåter i dag en bredd på 33 meter och den bredden har också Selini, men Sjöfartsverket kan ge dispens för ännu bredare fartyg.

Olika maxdjup gäller för olika kajer, men för den aktuella kajen är det 13,1 meter och Selini är 8,2 meter djupgående.

Tankfartyget är i Norrköping för att lasta gasolja och ska därefter vidare mot New York. Det lämnar Norrköping igen på tisdag den 3 december. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!