Stjernkvist: "Blir både ledsen och upprörd"

"Det skulle behövas en återgång till före 2008 för att komma åt utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare", säger Lars Stjernkvist.

Norrköpings kommun 21 november 2019 06:00

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) har läst vår granskning om människoexploatering i Norrköping. Han säger att publiceringen har väckt många tankar hos honom. Granskningen berättar om utsatta människor inom arbetslivet – samt att samhället ser problemen och ibland har svårt att hantera dem. Just nu pågår den första rättegången i sitt slag om människoexploatering i Norrköping.

– Jag blir både ledsen och upprörd att det får ske. Att det dessutom på något sätt sker med myndigheternas goda minne gör inte saken bättre, säger han.

Hur menar du? "Med myndigheternas goda minne"?

– Människor far illa och jag tror att många förstår att det här sker hela tiden i vårt samhälle. Jag säger inte att all arbetskraftsinvandring är dålig. Mycket fyller ett behov. Men före 2008 var det arbetsmarknadens parter som kom överens om var det fanns arbetskraftsbrist. Det var ett bättre system. Jag tror inte på att det skulle vara en brist på människor som kan jobba i en restaurang som exempelvis diskare.

 

Han berättar att han med anledning av granskningen ska kontakta Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att diskutera hur man kan bli mer aktiva, för att komma åt att människor utnyttjas.

– Vi behöver diskutera vad vi kan göra och hur vi kan ta ansvar för den som utnyttjas. En slutsats jag dragit är att det behövs bättre och fler kontroller, säger han.

Han tycker att systemet med arbetskraftsinvandring och arbetstillstånd i vissa fall har snedvridit den svenska arbetsmarknaden. 

– Jobbar du i Sverige måste det vara naturligt att du gör det till samma villkor som för alla andra som bor i Sverige. Som det är nu börjar vi få ett trasproletariat som arbetar under förhållanden som ingen annan skulle acceptera. Det är bekymmersamt och ibland känner jag att samhället blundar, säger han.

 

Vill du stoppa den fria rörligheten över gränser?

– Nej. Men det borde gå att justera regelverket om det inte fungerar. Jag tror att vi kommunpolitiker som ser hur det är i våra kommuner behöver öka trycket på lagstiftarna. Glädjande är att Liberalerna har börjat diskutera att det behövs en översyn av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Mycket av exploateringen sker i det dolda. Hur ska samhället få den som utnyttjas att vittna?

– Jag tror att vi behöver ett bättre kontrollsystem och ett system där behoven av arbetstillstånd verkligen prövas av arbetsmarknadens parter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa